เตรียมเปลี่ยนภาพคำเตือน “ยาเส้น” เหมือนบุหรี่

เตรียมเปลี่ยนภาพคำเตือนยาเส้น เหมือนบุหรี่ซองปกติ ใช้ภาพสี มีคำเตือน พร้อมเบอร์เลิกบุหรี่

นพ.ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการประกาศการใช้ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ โดยมีทั้งหมด 10 แบบด้วยกัน ซึ่งพบว่า ซองบุหรี่ที่ผลิตจากบริษัทที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการปฏิบัติตามทั้งหมด มีปัญหาเพียงบุหรี่ที่ลักลอบนำเข้าเท่านั้น ที่จะไม่มีภาพคำเตือน ซึ่งกรมสรรพสามิต ได้ทำการตรวจจับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจุบันสัดส่วนการจำหน่ายของยาสูบทั้งหมด พบว่า เป็นยาเส้นร้อยละ 55 และร้อยละ 45 เป็นบุหรี่แบบมวน เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสุขภาพประชาชน กำลังจะมีการปรับเปลี่ยนประกาศ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองในกลุ่มยาเส้นด้วย โดยให้มีการเปลี่ยนภาพคำเตือนบนยาเส้นเป็นภาพสี และมีคำเตือน พร้อมเบอร์สายด่วนเลิกสูบบุหรี่ จากเดิมที่เป็นขาวดำ มีอยู่เพียง 2 แบบ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนตามกฎหมาย

นพ.ชูฤทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับงานวิจัยในเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบซองบุหรี่ให้เป็นบุหรี่แบบซองเรียบ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ซึ่งภายในอนุสัญญาฯ มาตรา 11 ว่าด้วยเรื่องหีบห่อและป้ายผลิตภัณฑ์ นั้น ขณะนี้ยังเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการทำวิจัย ศึกษา เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยขณะนี้มีเพียงประเทศออสเตรเลีย ที่มีการออกกฎหมายปรับเปลี่ยนรูปแบบของซองบุหรี่ให้เป็นแบบเรียบ คือ มีสีเดียวกันทุกยี่ห้อ โดยประเทศออสเตรเลีย ใช้สีเขียวมะกอก มีภาพคำเตือน และมีเพียงชื่อยี่ห้อเท่านั้น ซึ่งในส่วนของประเทศไทย จะมีการศึกษาและติดตามการใช้กฎหมายของประเทศออสเตรเลียด้วย เนื่องจากยังพบปัญหาการฟ้องร้องจากธุรกิจยาสูบ เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนกฎหมาย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ 

Shares:
QR Code :
QR Code