เตรียมส่งหมอจบใหม่ลงพื้นที่บริการประชาชน

      /data/content/23692/cms/egilmptuvz49.jpg 

          สธ.ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรป้ายแดงเกือบ 3,000 คน ออกปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ ตั้งเป้าอีก 5 ปีจะสามารถสร้างบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

           นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปีนี้มี แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่สำเร็จการศึกษามาปฏิบัติงานในสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,743คน ประกอบด้วยแพทย์ 1,830 คน ทันตแพทย์ 563 คน และเภสัชกร 350 คน

          นพ.ทรงยศ กล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพ แบ่งออกเป็น 12 เขตบริการสุขภาพ เขตละ 4-8จังหวัด เป็นเครือข่ายสุขภาพเดียวกันบริหารจัดการทรัพยากรและจัดบริการประชาชนร่วมกันและจะจัดอัตรากำลังคนแต่ละวิชาชีพให้เหมาะสมกับจำนวนประชากรที่ดูแล คือเขตละประมาณ 5 ล้านคน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เท่าเทียมกันทุกพื้นที่บริการดีทุกครั้ง คิวรอรักษาสั้นลง โดยได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานกระจายบุคลากรแต่ละวิชาชีพในแต่ละเขตบริการสุขภาพ เช่นแพทย์ 1 คนต่อประชากร 3,000 คน ทันตแพทย์ 1 ต่อประชากร 10,000 คน เป็นต้น

          นพ.ทรงยศ กล่าวอีกว่า จากข้อมูลล่าสุดเมื่อ 31ต.ค.56 ภาพรวมบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ยังมีปัญหาเรื่องการกระจายตัวโดยมีแพทย์ปฏิบัติงานในระบบ 13,903 คน ความต้องการแพทย์เต็มระบบจำนวน 20,583 คนยังขาดอีก 6,680 คน ทันตแพทย์ต้องการ 6,447 คน มีแล้ว 4,195 คน ยังขาดอีก 2,252 คนส่วนเภสัชกรต้องการ 8,598 คน มีแล้ว 6,796 คน ยังขาด 1,802 คนทำให้มีบุคลากรมีภาระงานหนัก ภายในปี 2562 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า จะมีบุคลากร 3สาขาวิชาชีพนี้จบเพิ่ม 36,025 คน ได้แก่แพทย์ 21,152 คน ทันตแพทย์ 4,800 คน และเภสัชกร10,073 คน ซึ่งจะเพียงพอกับความต้องการในการดูแลประชาชน

 

 

 

          ที่มา : เว็บไซด์เดลินิวส์ออนไลน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ