เตรียมพร้อมรับมือ ‘อุบัติเหตุ’ ช่วง ‘สงกรานต์’

ที่มา : เว็บไซต์ derntang.wordpress.com


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ derntang.wordpress.com


เตรียมพร้อมรับมือ 'อุบัติเหตุ' ช่วง 'สงกรานต์'  thaihealth


เครือข่ายประชาคม เตรียมพร้อมรับมือ อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ คาดปีนี้คนแห่เล่นสงกรานต์กว่าปีที่ผ่านมา


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมประชุมเตรียมการรับมืออุบัติเหตุบนท้องถนนและปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการดื่มสุรา โดยมีผู้เข้าร่วมจากจังหวัดต่างๆ กว่า 70 คน  ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์  วิภาวดี รังสิต กรุงเทพมหานคร


นายวิษณุ ศรีทะวงษ์  ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ด้านประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมนโยบายสาธารณะ กล่าวว่า สงกรานต์ในปี 2561 นี้ ธุรกิจแอลกอฮอล์ปรับตัวและใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่เล่นน้ำในพื้นที่ของเอกชน ต่างจากในอดีตพื้นที่เล่นจะเป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ที่ทางราชการเป็นผู้กำหนด ปัจจุบันมีการเล่นน้ำในช่วงกลางคืนมากขึ้น  ตรงนี้ทางเครือข่ายประเมินร่วมกันว่า จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวขาดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลประกอบกับเวลากลางคืน อีกแนวทางหนึ่งที่จะมีการดำเนินงานในปีนี้ก็คือการผลักดันเชิงนโยบายร่วมกับเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ศวปถ. มูลนิธิเมาไม่ขับ ผ่านการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบต่างๆ


ด้าน นายสุวรรณกิตติ์ บุญแท้  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  (สคล.) กล่าวว่า ปีนี้เราจะเน้นเรื่องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกระทำความผิดของบริษัทเหล้าเบียร์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของเอกชน  พร้อมกันนี้จะผนึกเครือข่ายที่ทำงานด้านสุขภาพ อาทิ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด เครือข่ายพระสงฆ์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัด ฯลฯ ในการเฝ้าระวังและผลัดดันในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


แม้ภาครัฐจะมีแผนบูรณาป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนฯ เพื่อป้องกันการ เจ็บ ตาย ในช่วงเทศกาลก็ตาม แต่ปัญหายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นว่ามีมติรัฐมนตรี วันที่ 21 มีนาคม 2549 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้หน่วยงานตั้งงบประมาณรองรับไว้ให้เหมาะสม


ต่อจากนี้คงต้องจับตา มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลประการออกมาจะมีความเข้มงวด และจริงจังกับการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อให้สงกรานต์เป็นเทศกาลที่แห่งความสุข กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว ลดการสูญเสียเช่นทุกปีที่ผ่านมา


 

Shares:
QR Code :
QR Code