เตรียมพร้อมรับมือ“พายุดีเปรสชั่น” ช่วยลดเครียดได้

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เตรียมพร้อมรับมือ“พายุดีเปรสชั่น” ช่วยลดเครียดได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


          อธิบดีกรมสุขภาพจิต สั่งสถานพยาบาลในสังกัดในภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำท่วมจากพายุดีเปรสชั่น  ประชาชนที่ไปพบจิตแพทย์ตามนัดไม่ได้ ให้แจ้งประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล     พร้อมแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมป้องกันไว้ล่วงหน้า ช่วยลดความเครียดได้   


                นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยเกี่ยวกับการเตรียมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ จากพายุดีเปรสชั่น  ในช่วงวันที่  1  – 3 พฤศจิกายน  2560  ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ว่า  ได้ให้สถานพยาบาลในสังกัดที่อยู่ในภาคใต้จำนวน 5 แห่ง  เตรียมความพร้อมทีมจิตแพทย์เอ็มแคทพร้อมเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นอย่างน้อยแห่งละ 3 ทีม  เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานร่วมกับทีมจิตแพทย์เอ็มแคทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดูแลจิตใจผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มที่   และให้โรงพยาบาลจิตเวชฯสำรองเตียงเพื่อรับผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้หากประชาชนมีความเครียด ไม่สบายใจ สามารถรับบริการปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน อสม. หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง


          อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า  ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมเตรียมแผนการรับมือไว้ล่วงหน้า  หากเกิดน้ำท่วมขึ้นจริงจะสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ทันที จะช่วยลดความเครียดจากการสูญเสียได้  โดยขอให้สำรองสิ่งของยังชีพทั้งอาหารและน้ำดื่มอย่างน้อย 3 วัน จัดเก็บเอกสารสำคัญไว้ในหีบห่อที่กันน้ำหยิบฉวยได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุ  วางแผนการเคลื่อนย้ายผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยเช่นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสิ่งของมีค่าไว้ให้พร้อมสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวทุกโรคให้จัดเตรียมยาที่กินประจำไว้ใกล้ตัว  หยิบฉวยได้ง่ายหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวช ห้ามขาดยา เนื่องจากอาการจะกำเริบได้


          “พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานขณะนี้  กรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมจิตแพทย์เอ็มแคทดูแลจิตใจร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ผลการตรวจคัดกรองความเครียดผู้ประสบภัยในจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี รวม 1,330 คน พบมีความเครียดระดับปานกลางถึงระดับสูง มีอาการนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ รวม 391 คน และมีภาวะซึมเศร้า ต้องให้การดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ 23 คน  ซึ่งกรมสุขภาพจิตจะให้การดูแลต่อเนื่องและประเมินสุขภาพจิตเป็นระยะๆจนกว่าจะกลับมาสู่ระดับปกติ” อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว


          ด้านนายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  จ.ขอนแก่น  กล่าวว่า   โรงพยาบาลฯ ได้จัดทีมจิตแพทย์เอ็มแคท ออกให้บริการผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลขอนแก่น 3 ครั้ง  ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจิต พบมีความเครียด วิตกกังวล  จำนวน 19 คนแต่อยู่ระดับที่ไม่รุนแรง ซึ่งรพ.จะให้การดูแลฟื้นฟูจิตใจร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง   สำหรับในบ่ายวันนี้ รพ.จิตเวชขอนแก่นฯได้จัดทีมจิตเอ็มแคทพร้อมเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ยาจิตเวช ให้บริการผู้ประสบภัยที่หมู่บ้านปลาปัด อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างพลังใจ และตรวจประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจิตด้วย


          ทางด้านนายแพทย์จุมภฎ  พรมสีดา ผู้อำนวยการรพ.สวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้จัดเตรียมแผนและทีมจิตแพทย์เอ็มแคทๆไว้ไม่ต่ำกว่า 5 ทีม พร้อมทั้งสำรองเตียงเพื่อรับผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินไว้ 30 -60 เตียง  ขณะเดียวกันสามารถปรับพื้นที่ของรพ.ให้เป็นจุดพักพิงประชาชนได้ประมาณ 500 คน และเพิ่มได้ตามความจำเป็น   อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ป่วยจิตเวช ที่จิตแพทย์นัดพบแพทย์ในช่วงสัปดาห์นี้  หากไม่สามารถเดินทางตามนัดได้ ขอให้แจ้งที่โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้บ้านได้   ซึ่งขณะนี้มีระบบการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่


 

Shares:
QR Code :
QR Code