เตรียมฝนหลวง บรรเทาปัญหาหมอกควัน

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เตรียมฝนหลวง บรรเทาปัญหาหมอกควัน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวง บรรเทาปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมติดตามค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างใกล้ชิด


นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี ทำให้เกิดฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอด และได้เตรียมความพร้อมในการเร่งปฏิบัติการฝนหลวง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา และตาก เพื่อดัดแปรสภาพอากาศ และยับยั้งปัญหาหมอกควัน ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ บริเวณพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการปฏิบัติการ


ปัจจุบันค่าปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะที่สถานี ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ หากค่า PM10 เฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง มีค่าเกินกว่า 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน จึงได้เตรียมความพร้อมและจะทำการบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อดัดแปรสภาพอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความพร้อมของกรมฝนหลวงฯ เพื่อต่อสู้กับภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยากอย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code