เตรียมถอดบทเรียนอุบัติเหตุสงกรานต์ 62

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เตรียมถอดบทเรียนอุบัติเหตุสงกรานต์ 62  thaihealth


ศปถ.อุดรธานี เตรียมถอดบทเรียนอุบัติเหตุสงกรานต์ 62 หลังมีผู้เสียชีวิตมากถึง 15 ราย เดินหน้าหาแนวทางลดการสูญเสียในช่วงสงกรานต์ 63


นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตามแผนการรณรงค์ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย. 62 มีการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 28 ครั้ง บาดเจ็บ 17 ราย จากสาเหตุการเมาสุรา ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ ขณะที่ผู้เสียชีวิตมีจำนวน 15 ราย ในพื้นที่อำเภอเมือง เพ็ญ น้ำโสม บ้านดุง หนองวัวซอ และกุมภวาปี โดยรายล่าสุด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 เม.ย. ที่ผ่านมา ในพื้นที่ตำบลบ้านขาว เขตอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้ขับขี่เมาสุราขับรถยนต์เก๋ง ชนกับรถยนต์กระบะ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย


ด้านตัวแทนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี รายงานผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย. 62 จำนวน 242,122 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการหลัก 10 รสขม จำนวน 28,531 คัน โดยข้อหาไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และมอเตอร์ไม่ปลอดภัย สูงสุด 5 อันดับแรก นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานี ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของผู้กระทำผิด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558 จำนวน 66 คัน


ขณะที่นายธีรภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในช่วงปลายของเทศกาลสงกรานต์ 2562 จะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ทุกหน่วยคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบนถนนสายหลัก คุมเข้มการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก เน้นเมาสุราและขับรถเร็ว ขอให้ขนส่งจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรถโดยสารสาธารณะให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงานทั้งคนขับและสภาพรถ การเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุกรณีฉุกเฉินในเส้นทางหลัก และกำชับผู้ขับขี่รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือมูลนิธิ ให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัย


ทั้งนี้ ขอให้คณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี และระดับอำเภอ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลร่วมประชุมถอดบทเรียนการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ เพื่อระดมสมองหาแนวทางนำไปแก้ปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา สถานที่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code