เตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปปฏิบัติธรรม

เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ team content www.thaihealth.or.th


ที่มาข้อมูล : เว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน, หนังสือเที่ยวทั่วไทย ให้ถึงธรรม จัดทำโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกับ สสส. และ ททท.


เตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปปฏิบัติธรรม thaihealth


วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงเรียกว่าวันพระธรรม เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนพึงน้อมรำลึกถึงพระธรรมของพระพุทธองค์ และนำมาปฏิบัติและดำรงตนอยู่บนทางสายกลาง


เมื่อใจมีทุกข์ หรือกำลังเผชิญกับปัญหาที่ยังหาหนทางแก้ไขไม่ได้ หลายๆ คนจึงเลือกการไปปฏิบัติธรรม เพื่อทำให้จิตใจสงบ และตั้งสติกับปัญหาเหล่านั้น พระภาวนาโพธิคุณ หรือ พระอาจารย์โพธิ์ แห่งวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม ต.เสม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี) แสดงธรรม ว่า


“คนเราเหมือนนกที่อยู่บนฟ้า ปลาที่อยู่ในน้ำ คือจมอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลา แต่ไม่รู้ตัว หากคุณเป็นนกตัวหนึ่งที่อยากรู้จักฟ้า เป็นปลาที่อยากรู้จักน้ำ เป็นชาวพุทธที่อยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ด้วยการตั้งใจจะไปปฎิบัติธรรมดูสักครั้ง ก็นับว่าคุณได้ก้าวบนเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์แล้วพระอาจารย์โพธิ์ เทศนา


หลังจากที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และแสดงธรรมเทศนาครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ด้วยหลักธรรมที่สำคัญ 2 ประการคือ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง โดยมีองค์ประกอบ 8 ประการ หรือที่เรียกกันว่า มรรค 8 คือการตั้งตนให้อยู่ในศีล สมาธิ และปัญญา นอกจากนี้ อริยสัจ4 ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม คือ ความจริงอันประเสริฐ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทำให้เราพิจารณาการมีอยู่ของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และ หนทางไปสู่ความดับทุกข์ในที่สุด หลักธรรมข้างต้นนั้น นับว่าเป็นหัวใจของการดับทุกข์ที่เกิดขึ้น การปฏิบัติธรรม จึงทำให้ผู้ปฎิบัติไม่จมอยู่ในกองทุกข์ และพิจารณาเหตุแห่งทุกข์ด้วยสติ ทำให้ใจอิ่มบุญ


เนื่องในวันอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษานี้ หลายๆ คนอาจจะมีการวางแผนเดินทาง เพื่อไปทำบุญและปฏิบัติธรรม ตามสถานที่ต่างๆ ทีมเว็บไซต์ สสส. จึงมีวิธีการเตรียมตัว ก่อนปฏิบัติธรรม มาฝากค่ะ


8 ข้อเตรียมตัว ก่อนไปปฏิบัติธรรมเตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปปฏิบัติธรรม thaihealth


1. การแต่งกาย ผู้หญิง ควรใส่เสื้อสีขาว (ไม่รัดรูป คอไม่กว้าง) ผ้าถุงสีขาว ส่วนผู้ชาย ควรใส่เสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีขาว


2. ผ้าห่ม / ถุงนอน / เครื่องนอนส่วนตัว


3. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม ฯลฯ)


4. รองเท้าแตะ รองเท้าฟองน้ำ เพื่อสะดวกในการเดิน


5. ไฟฉาย


6. ยากันยุง


7. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น


8.เตรียมร่างกายให้แข็งแรง และจิตใจให้สงบพร้อมปฏิบัติธรรม


มาที่สถานที่ปฏิบัติธรรม ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวนดอกไม้แห่งธรรม อย่างเสถียรธรรมสถานนั้น มีแนวปฏิบัติ คือ ใช้หลักสติปัฏฐาน 4 และอานาปนสติภาวนา ใช้การทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนา และอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นหนทาง มีศีล สมาธิและปัญญาประครองใจผู้ปฏิบัติ และมีการฝึกฝนสติ รู้ตัว รู้เบิกบาน ใจตั้งมั่น


ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถาน ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากมาย และได้ร่วมมือกับ สสส. เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับเด็ก เยาวชนและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการ “ปลูกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เมื่อธรรมเดินทางสร้างอริยชน เปิดดวงตาเห็นธรรม” เพื่อเฉลิมฉลองปีเตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปปฏิบัติธรรม thaihealthแห่งพุทธชยันตี,  โครงการสวดมนต์ข้าม 26 ศตวรรษ, กิจกรรมสุข-สนทนา ครอบครัวคือหัวใจแห่งการเยียวยา ฯลฯ


นอกจากนี้แล้ว วัดธารน้ำไหล หรือ สวนโมกขพลาราม เป็นอีกหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก โดยมีท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ให้แนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่นี่คือ เป็นอยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง เป็นอยู่อย่างง่าย กระทำอย่างยาก และใกล้ชิดธรรมชาติ เพื่อศึกษารอบรู้ และพัฒนาชีวิตด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา


ยังมีสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกหลายที่ทั่วประเทศไทย ที่พร้อมเปิดรับพุทธศาสนิกชน เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวทั่วไทย ให้ถึงธรรม http://bit.ly/1TiOevP) ก่อนจะออกเดินทางไปปฏิบัติธรรม นอกจากจะเตรียมของใช้ให้พร้อมแล้ว อย่าลืมเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมด้วยนะคะ

Shares:
QR Code :
QR Code