เตรียมความพร้อมวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ THAI HEALTH DAY RUN 2022

เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก งานแถลงข่าววิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ THAI HEALTH DAY RUN 2022 และหนังสือ จุดสตาร์ท วิ่งสู่ชีวิตใหม่

ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th สสส.

                    ‘การวิ่ง’ กลายเป็นทั้งการดูแลสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการยอดฮิตของคนยุคใหม่ เพราะเป็นการออกกำลังกาย ที่ง่าย สะดวก ประหยัด ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนยุ่งยาก เพียงแค่สวมชุดที่คล่องตัว เคลื่อนไหวสะดวก มีรองเท้าผ้าใบคู่ใจสักคู่ ก็สามารถวิ่งได้แล้ว แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบทำให้กิจกรรมทางกายของคนไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เกิดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และเป็นปัจจัยเสี่ยงกระตุ้นให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา

                    ด้วยเหตุนี้ สสส. จึงร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ขึ้น เพื่อสานพลังยกระดับการจัดงานวิ่ง ส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการจัดงานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ฟื้นฟูการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทยกลับมาอีกครั้ง ซึ่งงานจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2566 ที่ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร

                    ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล่าถึงภาพรวมการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ที่หลากหลาย ทั้งการ “จุดประกาย กระตุ้น สาน เสริมพลัง” เพื่อนำทุกภาคส่วนมาร่วมเป้าหมายการปรับพฤติกรรมวิถีชีวิตและสร้างสังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี  โดยในปีนี้ สสส.ได้กลับมาจัดงานวิ่ง Thai Health Day Run อีกครั้ง ภายใต้แนวคิด Ready to move on ความหมายแรก คือ ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกัน ซึ่งความพร้อมที่จะกลับมาวิ่ง อีกแง่มุมหนึ่งหมายถึง ความพร้อมที่จะขับเคลื่อน เดินหน้าใช้ชีวิตกันต่อ หลังสถานการณ์โรคระบาดได้ผ่อนคลายลง ซึ่งงานนี้จะมีการเปิดตัวนวัตกรรมแอปฯ “Wind Training” ช่วยนักวิ่งฟิตร่างกายก่อนลงสนามอีกด้วย

                    ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงความประทับใจในการมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดงานในครั้งนี้ว่า… รู้สึกยินดีทุกครั้งที่มีโอกาสได้พบกับเพื่อนนักวิ่ง เพราะเหมือนมีโอกาสพบกับเพื่อนเก่า ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ เริ่มจากงานวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว การวิ่งเพื่อสุขภาพ หรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้น เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในอีก 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปีข้างหน้า สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ เพราะโครงสร้างสังคมไทยนั้น กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ถ้าเราสามารถทำให้คนหนุ่มสาวเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย และการมีสุขภาพที่ดีได้ ก็จะสามารถแบกรับภาระการดูแลผู้สูงอายุได้ดีขึ้น และยิ่งถ้าผู้สูงอายุออกกำลังกาย หรือดูแลสุขภาพด้วย ก็ยิ่งจะเป็นผลดี เพราะจะช่วยลดการเจ็บป่วย และภาระค่ารักษาพยาบาล และนำค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นมาพัฒนาในมิติอื่น ๆ ของประเทศได้

                    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เล่าเสริมว่า งานวิ่งครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงการมีกิจกรรมทางกาย หรือการออกกำลังกาย โดยใช้กิจกรรมงานวิ่งเป็นตัวกระตุ้น ครั้งนี้ได้จัดงานภายใต้มาตรการความปลอดภัย ทำอย่างไรให้จัดงานวิ่งได้อย่างปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีความสุขและสนุกสนาน เรามีจุดขายทั้งกิจกรรมสร้างความประทับใจ สร้างสุขภาพ และวิวทิวทัศน์ เส้นทางการวิ่งที่สวยงาม ปีนี้จำกัดจำนวนผู้สมัครไว้ที่ 1,500 คน แบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ 2.5 กม. 5 กม. และ 10 กม. เราพยายามทำให้ทุกอย่างสดใส ทั้งการออกแบบเสื้อ บรรยากาศเส้นทางวิ่ง เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนอยากมาออกกำลังกาย สร้างสุขภาวะที่ดีร่วมกัน

                    “นอกจากนี้ สสส. ยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาแอปพลิเคชัน Wind Training เพื่อช่วยนักวิ่งในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย ทั้งในเรื่องตารางฝึกซ้อม และอาหารการกิน โภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการซ้อมวิ่ง เตรียมความพร้อมร่างกายก่อนลงสู่สนามอย่างปลอดภัย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ผ่านสมาร์ตโฟนทั้งระบบ Android และ iOS” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

                    วันนี้ ขอนำสิ่งดี ๆ มีประโยชน์จากการวิ่ง มาฝากท่านผู้อ่านหรือกำลังตัดสินใจ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนสนใจและออกมาวิ่งมากขึ้น ด้วยการบอกเล่าของบรรดาผู้มีออกกำลังกายวิ่งอย่างสม่ำเสมอ ล้วนสอดรับกับเหตุผลที่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อหัวใจและปอดแข็งแรงขึ้น  ความดันโลหิตลดลง เส้นเลือดขยายใหญ่ขึ้น โอกาสจะอุดตันลดลง ชีพจรลดลง เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น และการที่ออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย ส่งผลจิตใจลดความเครียด ลดอารมณ์เศร้า ความคิดแจ่มใส เมื่อร่างกายหลั่งสารเอ็นดอร์ฟินออกมาเมื่อออกกำลังกายติดต่อกัน 10-15 นาทีขึ้นไป สิ่งสำคัญที่จะตามมา คือ หลับสนิทและหลับได้นาน ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายดีขึ้น และป้องกันโรคไม่ติดเรื้อรัง (NCDs)

                    ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกัน ‘Ready to move on’ เสมือนเป็นการส่งสัญญาณให้รับรู้ตรงกันว่า ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะก้าวไปข้างหน้า เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีกันอีกครั้ง เพราะสุขภาพที่ดี ย่อมนำไปสู่ชีวิตที่ดีในทุกมิติ เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมในทุก ๆ ด้าน  สสส. และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนเพื่อนนักวิ่งที่คิดถึงบรรยากาศงานวิ่ง รวมถึงผู้มีใจรักสุขภาพทุกท่านเตรียมสุขภาพกาย-ใจให้พร้อม แล้วมาร่วมกันสร้างการเดินทางสร้างเสริมสุขภาพครั้งใหม่ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน

                    สสส.หวังว่าคงได้พบกับทุกท่านในงาน ‘วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ THAI HEALTH DAY RUN 2022’ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.thaijogging.org  และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thai Health Day Run   https://www.facebook.com/thaihealthdayrun

Shares:
QR Code :
QR Code