เตรียมความพร้อมรับมือ ‘ภัยพิบัติ’ กรณี ‘พายุ’

ที่มา : เฟซบุ๊ก โกเมศร์ ทองบุญชู


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เตรียมความพร้อมรับมือ \'ภัยพิบัติ\' กรณี \'พายุ\' thaihealth


การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ กรณีพายุ โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ จ.นครศรีธรรมราช 


เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 จ.ท.โกเมศร์ ทองบุญชู ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบและบูรณาการการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการเกิดพายุปาบึก พายุโซนร้อนลูกแรกในปี 2562 ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยในคืนวันที่ 4 มกราคม ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “เราไม่สามารถห้ามภัยได้…และไม่สามารถต่อสู้กับมันได้….สิ่งที่ชาวบ้านพวกเราทำได้คือเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยที่จะมาเยือนนะครับ”


โดยฝากคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในระดับครัวเรือน กรณีพายุปาบึกไว้ 10 ข้อ ดังนี้


เตรียมความพร้อมรับมือ \'ภัยพิบัติ\' กรณี \'พายุ\' thaihealth


1. เตรียมเครื่องมือประเภทเลื่อยยนต์ ขวาน และเชือก เพื่อใช้ในการตัดต้นไม้ที่ล้มปิดถนน


2. เตรียมเรื่องไฟฟ้า แสงสว่าง ได้แก่ ไฟฉาย เทียนไข ไม้ฟืน และเครื่องปั่นไฟ เพื่อแก้ไขกรณีไฟดับ


3. เตรียมพลังงาน เช่น แก๊สหุงต้ม ไม้ฟืน ถ่าน สำหรับการหุงหาอาหาร


4. เตรียมอาหารแห้งในจำนวนที่มากพอ ประมาณ 5-7 วัน กรณีมีเด็กภายในบ้านให้เตรียมความพร้อม ทั้ง นม และผ้าอ้อมสำเร็จรูป และกรณีมีผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ให้เตรียมยาและวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ


5. เตรียมความพร้อมด้านระบบสื่อสาร ชาร์จแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร และวิทยุทรานซิสเตอร์ไว้ให้พร้อม


6. ช่วงเกิดพายุเข้า กรณีผู้ที่อาศัยในบ้านสองชั้นให้อพยพมาอยู่ด้านล่าง และกรณีบ้านชั้นเดี่ยวให้ระวังกระเบื้องมุงหลังคา


7. กรณีบ้านเรือนไม่มั่นคง ให้อพยพไปอาศัยบ้านญาติ หรือศูนย์พักพิงที่ทางศูนย์ราชการหรือชุมชนเตรียมไว้


8. สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะประเภทรถยนต์ และเครื่องมือทางการเกษตร ให้เคลื่อนย้ายไว้ในที่ปลอดภัย


9. กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บให้แจ้งผู้นำชุมชนและอาสาสมัครในพื้นที่


10. ติดตามข่าวเฝ้าระวังอย่างตระหนัก แต่ไม่ตระหนก


ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช

Shares:
QR Code :
QR Code