เตรียมการป้องกัน-ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่62

ที่มา : สวท.สงขลา


เตรียมการป้องกัน-ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่62 thaihealth


แฟ้มภาพ


ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เน้นบังคับใช้กฎหมาย คุมเข้ม 6 มาตรการ


นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ในฐานะศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เตรียมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ซึ่งกำหนดจัดการประชุมขึ้น ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยจะมีการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ มาตรการด้านคน (ในการบังคับใช้กฎหมาย , การจัดตั้งจุดตรวจ , จุดบริการ , ด่านชุมชน จำนวน 32 จุด ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา , การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน , แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) , มาตรการด้านถนนและสภาพแวดล้อม (การแก้ไขจุดเสี่ยง , จุดตัดทางรถไฟ) , มาตรการด้านยานพาหนะ (การดูแลรถโดยสารสาธารณะและรถรับจ้างไม่ประจำทาง , พนักงานขับรถ , การสนับสนุนบริการตรวจสอบความพร้อมใช้งานและซ่อมบำรุงยานพาหนะ) , มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว , มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ (พื้นที่เส้นทางสัญจรทางน้ำ , แหล่งท่องเที่ยวหรือพื้นที่เสี่ยงทางน้ำ) และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ (การช่วยเหลือด้านการแพทย์ , การเยียวยาหลังเกิดอุบัติเหตุ) นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเรื่อง “แนวทางการจัดการการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code