เด็กไทยเสี่ยงฟันผุกว่า 1.2 ล้านซี่

          /data/content/23622/cms/adgjknpu2348.jpg

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยเด็กไทยต้องรักษาฟันถึง 1.2 ล้านซี่ หรือเฉลี่ย 1.5 ซี่ต่อคน สาเหตุจากชอบกินขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม เตือนพ่อแม่ ผู้ปกครอง เลือกอาหารที่มีประโยชน์ และดูแลสุขภาพช่องปากให้เด็กอย่างเหมาะสม

          ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ปี 2556 พบว่า เด็กประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 51.2 เคยมีฟันผุ โดยมีรอยโรคฟันผุในช่องปากประมาณ 1.5 ซี่ต่อคน ทำให้มีเด็กไทยทั่วประเทศมีฟันที่ต้องได้รับการดูแลรักษามากถึง 1.2 ล้านซี่ สาเหตุของการเกิดโรคฟันผุส่วนใหญ่คือ การชอบกินขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม ลูกอม ขนมหวาน รวมทั้งมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่เหมาะสม อาจจะเลยการแปรงฟันหรือแปรงฟันไม่ทั่วถึงทุกซี่และไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมที่เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บ้าน พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่พฤติกรรมการบริโภคของบุตรหลานเป็นพิเศษ โดยไม่กักตุนน้ำอัดลม ลูกอม และขนมกรุบกรอบที่ไม่มีประโยชน์ไว้ในบ้าน เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมและตัวอย่างที่ดีในการเลือกบริโภคอาหารอย่างฉลาด

         ดร.นพ.พรเทพ กล่าวต่อไปว่า เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำสมุนไพร ส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำตาล กับน้ำเป็นหลัก โดยน้ำอัดลม 1 กระป๋อง (ขนาด 325 มล.) มีปริมาณน้ำตาล 8-12 ช้อนชา เครื่องดื่มสมุนไพร 1 ขวด (380 มล.) มีปริมาณน้ำตาล10 ช้อนชา เทียบเท่ากับน้ำตาลในลูกอม จำนวน 17 เม็ด ส่วนเยลลี่ 1 ถ้วยเล็กมีปริมาณน้ำตาล 26 กรัม หากดื่มรวมกันหลายอย่างอาจทำให้เด็กได้รับน้ำตาลมากเกินความต้องการของร่างกาย และเกินมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด โดยร่างกายควรได้รับน้ำตาลไม่เกิน 24 กรัมต่อวัน หรือประมาณ 6 ช้อนชา หากร่างกายได้รับน้ำตาลปริมาณมากเกินมาตรฐานจะทำให้เกิดภาวะอ้วนตามมา

        “ทั้งนี้ กรมอนามัยได้ร่วมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด แต่ในช่วงปิดภาคเรียน เด็กไม่ได้อยู่ในความควบคุมของโรงเรียน ทำให้เข้าถึงขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ ลูกอม และน้ำอัดลมได้ง่าย พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรสอนให้เด็กรู้จักเลือกอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ เช่น ผลไม้ ถั่ว ธัญพืช และน้ำผลไม้ หรือฝึกให้เด็กดื่มน้ำเปล่าหรือ น้ำผลไม้สดแช่เย็น โดยไม่เติมน้ำตาลเตรียมไว้ในปริมาณที่พอเหมาะ วันละไม่เกิน 2 แก้ว หรือ 500 ซีซี จะช่วยดับกระหายได้ดีเวลาอากาศร้อน” ดร.นพ.พรเทพ กล่าว

       อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากคุมเข้มเรื่องการบริโภคอาหารของเด็กแล้ว ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กดูแลทำความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี ด้วยการแปรงฟันตามสูตร 2 : 2 : 2 ของกรมอนามัย คือ แปรงฟันนานครั้งละ 2 นาที อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน งดกินขนมหวานและน้ำอัดลมหลังแปรงฟันนาน 2 ชั่วโมงเพื่อให้ปากสะอาดในช่วงเวลาหนึ่ง และช่วยป้องกันฟันผุ

 

 

         ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          ภาพจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code