เด็กไทยรับวัคซีนโปลิโอชนิดใหม่

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า 


เด็กไทยรับวัคซีนโปลิโอชนิดใหม่  thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.เผยเด็กไทยได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดใหม่ ทั่วประเทศกว่า 3 แสนคน


นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังจากที่ประเทศไทย ได้เก็บรวบรวมวัคซีนแบบหยอดชนิด 3 สายพันธุ์ และเผาทำลายตามมาตรฐานขยะติดเชื้อ เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการพร้อมเพรียงกันทั่วโลก กิจกรรมนี้นับเป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของประเทศไทยที่จะร่วมมือกับนานาประเทศทั่วโลกในการกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก จากนั้นตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นวันแรก ที่ประเทศไทยได้เริ่มใช้วัคซีนชนิดใหม่ คือวัคซีนชนิดหยอดที่มี 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ 1 และ 3 ร่วมกับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ซึ่งขณะนี้ไม่มีวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด 3 สายพันธุ์หลงเหลืออยู่ในระบบบริการสาธารณสุขไทยแล้ว


ซึ่งปัจจุบันเด็กไทยตามช่วงวัยทั่วประเทศได้รับวัคซีนชนิดหยอดที่มี 2 สายพันธุ์ไปแล้วกว่า 3 แสนคน (ข้อมูลตั้งแต่เดือนพ.ค. 2559-ปัจจุบัน) และการปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนโปลิโอของประเทศไทยแบบใหม่ครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่องค์การอนามัยโลกกำหนด


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code