เด็กไทยน่าห่วงสุขภาพแย่ 2 ล้านคน

ศธ.จับมือ สธ.เร่งส่งเสริมสุขภาพ-ลดปัญหาติดเกม

 เด็กไทยน่าห่วงสุขภาพแย่ 2 ล้านคน

          ศธ.จับมือ สธ.พัฒนาสุขภาพนักเรียน ตั้งเป้าลดจำนวนเด็กสุขภาพแย่ 2 ล้านคน รณรงค์ออกกำลังกายวันละ 10 นาที หลังเคารพธงชาติ ชี้ช่วยส่งเสริมสุขภาพ-ลดปัญหาติดเกม

 

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้ด้วย นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รมช.สาธารณสุข ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างสุขภาวะ โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานเป็นสักขีพยาน

 

          นายวิชากล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพและทักษะของเด็กนักเรียนสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับอนุบาล-อาชีวศึกษากว่า 10 ล้านคน ในเวลา 3 ปี (2551-2553) หลังจากพบนักเรียนกว่า 2 ล้านคนหรือ 23% มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เช่น สายตาผิดปกติ ได้ยินปิดปกติ เตี้ย อ้วน หรือเป็นเหา และมีพฤติกรรมเสี่ยงติดเหล้า บุหรี่ สุขภาพจิต มีเพศสัมพันธ์เร็ว

 

          “สาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพของเด็กในวัยเรี่ยนให้มีสุขภาพดีเน้น 3 เรื่องหลัก คือ สร้างภูมิคุ้ากันและทักษะชีวิตนักเรียนในทุกมิติ การเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญหา และการป้องกันไม่ให้นักเรียนมีปัญหาสุขภาพ เช่น การพัฒนาส้วมให้ถูกสุขลักษณะ การส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายตั้งแต่เดือนกันยายนนี้จะรณรงค์ให้เด็กออกกำลังกายหลังเคารพธงชาติครั้งละ 10 นาทีทุกวัน เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพและแก้ปัญหาเด็กติดเกม ลดโอกาสเป็นโรคอ้วนและสายตาเสื่อม เพราะมีข้อมูลว่าเด็กประถมออกกำลังหายแค่ร้อยละ 50 เด็กมัธยมและอาชีวะเล่นเกม ดูทีวีมากกว่าวันละ 2 ชั่วโมง” รมช.สาธารณสุขกล่าว

 

          นายวิชาญกล่าวว่า กระทรวงจะเร่งทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องไอคิวและอีคิว กรมสุขภาพจิตได้เร่งทำต้นแบบเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาฯแล้ว รวมถึงโครงการโภชนาการด้านอาหารที่เหมาะกับเด็กแต่ละวัย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะทำเป็นต้นแบบและจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ครูพี่เลี้ยง ครู อาจารย์ อีกทั้งได้จัดสรรงบดำเนินการปีละ 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำนักเรียนในการตรวจสุขภาพจะทำต่อเนื่อง 3 ปี เมื่อสิ้นโครงการตั้งเป้าจะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 31,633 แห่ง หรือ 94% ของโรงเรียนทั่วประเทศ

 

          นายสมชายกล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงบูรณาการของการทำงานร่วมกัน หากกระทรวงศึกษาธิการทำฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

update : 07-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code