เด็กไทยตั้งท้องไม่พร้อมสูงกว่าเกณฑ์จากทั่วโลก

องค์การอนามัยโลกเผย เด็กไทย ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ร้อยละ 13 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจากทั่วโลก ส่วนที่ขอนแก่น ในปี 56 พบเด็กอายุต่ำว่า 20 ตั้งครรภ์ไม่พร้อมสูงขึ้น ผนึกพลังเยาวชน ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยไม่พร้อม

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีภายใต้หัวข้อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย หรือ คลินิก สวท. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมีนักเรียนนักศึกษาในเขต จ.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน 

นายสมชาย แกมทอง ผู้อำนวยการสำนักการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกระบุว่า 1 ใน 5 ของผู้หญิงทั่วโลกถูกทำร้ายร่างกายและถูกทำร้ายทางเพศ ซึ่งผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ มีความเสี่ยงสูงที่จะตั้งครรภ์ ขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มีการสำรวจตัวเลขในโรงพยาบาลของรัฐระหว่างปี พ.ศ.2544-2552 พบว่ามีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 สอดคล้องกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ที่ว่าประเทศไทย มีจำนวนหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์และคลอดบุตรถึงร้อยละ 13 สูงกว่าเกณฑ์ที่ทั่วโลกระบุไว้เพียงร้อยละ 10 และหากจะนำมาประเมินเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีมูลค่าความสูญเสียสูงถึง 36,687 ล้านบาทต่อปี หรือร้อยละ 0.5 ของมูลค่าจีดีพีของประเทศไทย

ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้น พบว่า มีอัตราการตั้งครรภ์ในแม่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เฉพาะในปี 2556 เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 23.57 จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้การทำงานในเชิงรุกร่วมกับทางจังหวัด โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุข ที่จะต้องลงพื้นที่พบปะและสร้างภูมิคุ้มกัน ตั้งแต่ในระดับเยาวชน เพราะสถานการณ์การตั้งครรภ์ของสตรี มีแนวโน้มที่กลุ่มอายุน้อยมากยิ่งขึ้น 

นาย สมชาย กล่าวต่อว่า จากการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม จากกลุ่มสตรีที่เข้ารับคำปรึกษาจาก คลินิก สวท.พบว่าอายุต่ำสุดอยู่ที่อายุ 15 ปี โดยจะขอรับคำปรึกษาเฉพาะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ด้วยสภาวะ ไม่พร้อม ซึ่งเมื่อแพทย์และพยาบาลสอบถามถึงพฤติกรรม ก็พบว่า ส่วนใหญ่ล้วนอยากลองมีเพศสัมพันธ์ และมีความเชื่อที่ผิด ๆ ว่า เป็นแฟนกันไม่ต้องป้องกัน จนก่อให้เกิดปัญหาตามมา

“ขณะเดียวกันยัง พบพฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบัน มักจะป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยการรับประทานยาคุมกำเนิด ที่มีการขอรับบริการ ในอัตราที่มากขึ้น มีการสั่งจ่ายยาคุมกำเนิดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ที่มีการหลั่งข้างนอก แต่ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ ก็ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ในสภาวะไม่พร้อมเช่นเดียวกัน” นายสมชาย กล่าวและว่า

การ ให้บริการของคลินิก สวท.ปัจจุบันมีการจัดตั้งในหัวเมืองหลักในทุกภูมิภาคของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะขยายการให้บริการมากขึ้น เนื่องจากความต้องการของการรับบริการในภูมิภาคต่าง ๆ มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทำให้แผนการเปิดให้บริการเพิ่มที่ จ.ลำปาง เป็นจังหวัดล่าสุด และมีแนวโน้มที่จะเปิดให้บริการที่ จ.นครราชสีมา และชลบุรี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การให้รับคำปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัว และการตั้งครรภ์โดยภาวะไม่พร้อมทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์ ที่ผู้ป่วยสามารถสอบถามได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code