เด็กเสี่ยงอ้วนช่วงปิดเทอม

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


เด็กเสี่ยงอ้วนช่วงปิดเทอม  thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัยเตือน เด็กเสี่ยงอ้วนช่วงปิดเทอม ย้ำพ่อแม่งดอาหารหวานมันเค็ม


นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคอ้วนของเด็กวัยเรียนในปัจจุบัน พบร้อยละ 13.1 ยังคงอยู่ในอัตราที่สูง โอกาสเสี่ยงของเด็กอ้วน เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่คือ เด็กที่อ้วนตั้งแต่เล็กจนถึง 6 ขวบ เมื่อโตขึ้นจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน 1 ใน 4 แต่หากปล่อยให้ อ้วนในระยะวัยรุ่น โอกาสเสี่ยงก็จะสูงขึ้นไปอีก 3 เท่า ส่งผล ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ตามมา เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งในช่วงปิดเทอมที่เด็กใช้เวลาอยู่บ้านอาจเพิ่มความเสี่ยงสูงที่เด็กจะเป็นโรคอ้วน เนื่องจากกินอาหารตามใจปากและเป็นอาหารที่มีแป้งน้ำตาลไขมัน และอาหารขยะหรือ Junk Food อาหารคุณค่าต่ำแต่มีพลังงานสูง ในปริมาณมาก ผู้ปกครอง จึงควรดูแลบุตรหลานเป็นพิเศษโดยการจัดเตรียมอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของลูก ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผัก ผลไม้รสไม่หวานจัดในทุกมื้ออาหารด้วย


"ทั้งนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรส่งเสริมให้เด็กมี กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมตามช่วงวัย โดยเด็กอายุ 4-5 ปี เป็นวัยที่ชอบวิ่ง กระโดด ปีนป่าย เตะลูกบอล ซึ่งจะช่วยพัฒนา ระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้ดี เด็กอายุ 6-12 ปี เป็นวัย ที่สามารถออกกำลังกายได้ทุกชนิด โดยเฉพาะกีฬาที่เล่นเป็นทีมซึ่งมีกฎและกติกาที่ไม่ซับซ้อน แต่เด็กทุกกลุ่มวัย ยังต้องอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ"

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ