เด็กเล่นแบบไทยเสริมพัฒนาการด้าน EF

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เด็กเล่นแบบไทยเสริมพัฒนาการด้าน EF thaihealth


หมากเก็บ มอญซ่อนผ้า หนึ่งในกิจกรรมแสนสนุกที่ขาดไม่ได้ในยุคของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเรื่อยมาจนคุณพ่อคุณแม่ ที่คิดถึงทีไรก็อดยิ้มไม่ได้ แต่สำหรับเด็กยุคปัจจุบัน การเล่นเหล่านี้เกือบเลือนหายไป เพราะสังคมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา


ล่าสุดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดพื้นที่ย้อนกาลเวลาไปกับกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561 ภายใต้ชื่องาน "กาลละเล่น(ละอ่อนย้อนวัย)" โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียรผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เล่าถึงแนวคิดของกิจกรรมนี้ว่า วันเด็กแห่งชาติ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทาง สสส.จัดขึ้นในทุกปีโดยในแต่ละปีจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันซึ่งในปีนี้ได้จัดภายใต้ธีม "กาลละเล่น" ที่มีความหมายถึงการพาเด็กย้อนเวลาไปกับกิจกรรมการละเล่นแบบไทยร่วมกับครอบครัว เพื่อการอนุรักษ์การเล่นพื้นบ้านแบบไทยการสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ Executive Functions (EF) ซึ่งเป็นงานที่ สสส. ขับเคลื่อนอยู่ในช่วงปีที่ผ่านมา


เด็กเล่นแบบไทยเสริมพัฒนาการด้าน EF thaihealth


นางเบญจมาภรณ์ อธิบายว่า ทักษะ EF คือ กระบวนการทางความคิดในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึก การกระทำ เป็นความสามารถของสมองที่ใช้บริหารจัดการในชีวิตเรื่องต่าง ๆ โดยเมื่อเด็กได้รับกิจกรรมที่ช่วยเสริมพัฒนาด้าน EF จะทำให้เด็กมีสร้างพฤติกรรมเชิงบวก มีการตัดสินใจในทางที่สร้างสรรค์ รู้จักยับยั้งควบคุมตนเองไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมได้


"สำหรับ "การเล่นแบบไทย" เช่น การทำว่าว ระบายสีหน้ากาก การเดินกะลา การทำลูกชุบ การทำปลาตะเพียนสาน ฯลฯ ล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน EF เด็กจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบว่าวหรือหน้ากากของตนเอง พัฒนากล้ามเนื้อผ่านการปั้นขนมพัฒนาภาวะทางอารมณ์ให้รู้จักการเล่นกับผู้อื่น รู้จักการตัดสินใจ และการรอคอย ผ่านกิจกรรมการเล่นแบบกลุ่ม เช่น มอญซ่อนผ้า เสือกินวัว หรืองูกินหาง เป็นต้น และสิ่งเหล่านี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถนำไปปรับใช้ต่อที่บ้านเป็นกิจกรรมของครอบครัวได้อีกด้วย ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. มีกิจกรรมหลากหลายที่จัดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมได้ตลอดทั้งปี โดยสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่www.thaihealthcenter.org" นางเบญจมาภรณ์ กล่าว


เด็กเล่นแบบไทยเสริมพัฒนาการด้าน EF thaihealth


ด้านครอบครัวจิระเดชดำรง โดย คุณพ่อวิบูลย์ จิระเดชดำรง กล่าวว่า กิจกรรมวันเด็กทั่วไปจะเน้นแต่การให้ของขวัญกับเด็กหรือกิจกรรมที่เด็กเล่นได้ฝ่ายเดียว แต่กิจกรรมวันเด็กของ สสส. เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ นอกจากเด็กจะได้รับของขวัญแล้วยังได้ความรู้กลับบ้านด้วย ลูกได้พบกับกิจกรรมที่หลากหลายพ่อและแม่เองก็ได้ใช้เวลาร่วมกันกับลูกอีกด้วย เป็นกิจกรรมวันเด็กที่ร่วมได้ทั้งครอบครัว อย่างเช่นปีนี้เป็นธีมการละเล่นทำให้พ่อแม่ได้ย้อนวัยไปเมื่อตอนเป็นเด็กร่วมกันกับลูกสนุกมากๆ 


คุณแม่วันเพ็ญ ต้องวัฒนา เป็นอีกคนหนึ่งบอกถึงความรู้สึกที่พาน้องแพรไหม ด.ญ.พิรุฬธาร ต้องวัฒนาอายุ 7 ปี มาร่วมกิจกรรมว่า ชอบกิจกรรมวันเด็กของ สสส. เพราะมีเรื่องราวและมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำให้ลูกได้ฝึกเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อีกทั้งได้เรียนรู้ว่าการเล่นของพ่อแม่สมัยเด็กเป็นอย่างไร เกิดการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งปกติเวลาอยู่ที่บ้านตนก็พยายามชวนลูกทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ลูกไม่ติดอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไปโดยก็ไม่ได้ห้ามให้เขาเล่นโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์แต่เราก็จะมีการจำกัดเวลา รวมถึงสอนให้ลูกรู้ทันสื่อว่าอะไรที่ดูแล้วมีประโยชน์


เด็กเล่นแบบไทยเสริมพัฒนาการด้าน EF thaihealth


ขณะที่ น้องแพรไหม บอกว่า "ชอบกิจกรรมทำลูกชุบ เพราะได้ปั้น ทาสี โดยอีกกิจกรรมที่ชอบคือ การทำว่าวด้วยตนเอง เพราะไม่เคยลองทำ และยังทิ้งท้ายอีกว่า อยากมาร่วมกิจกรรมกับ สสส. ทุกปี"


สำหรับผู้สนใจกิจกรรมจากทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส. สามารถติดตามได้ที่ www.thaihealthcenter.org หรือ โทร. 08-1731-8270

Shares:
QR Code :
QR Code