เด็กเล็กเสี่ยงอ้วน หากกินโปรตีนมากเกินไป

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ


เด็กเล็กเสี่ยงอ้วน หากกินโปรตีนมากเกินไป thaihealth


แฟ้มภาพ


เด็กเล็กกินโปรตีนมากเกินไปมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (NCDs) หรือหากได้รับโปรตีนน้อยเกินไปก็อาจส่งผลให้แคระแกร็นได้

                      โปรตีน เป็นสารอาหารกลุ่มพลังงานที่ร่างกายเด็กวัย 1 – 3 ขวบ ต้องการมาก เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายและสมองกำลังเจริญเติบโตเร็วมาก อีกช่วงหนึ่งของชีวิต เด็กเล็กวัยนี้ต้องการพลังงานวันละ 1,000 กิโลแคลอรี สัดส่วนโปรตีนต่อวันไม่ควรเกินร้อยละ 15 ของพลังงานทั้งหมด หรือประมาณ 19 กรัมต่อวัน หรือเทียบเป็นปริมาณเนื้อสัตว์ประมาณ 3 ช้อนกินข้าว แต่ในสารอาหารที่มีประโยชน์ก็มีโทษที่ต้องระมัดระวังด้วย เพราะหากเด็กได้รับโปรตีนมากเกินไป


ไตของเด็กจะทำงานหนัก ส่งผลให้เด็กมีโอกาสโตเป็นคนอ้วน และมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (NCDs) หรือหากได้รับโปรตีนน้อยเกินไปก็อาจส่งผลให้แคระแกร็นได้

                      ประเด็นนี้มีข้อมูลรายงานการวิจัยสนับสนุน ดังผลสำรวจการได้รับพลังงานและสารอาหารหลักของเด็กไทยก่อนวัยเรียนอายุ 1 – 5 ขวบ ทั่วประเทศจำนวน 256 คน ช่วงปี 2554-2555 (Thai National Health Examination Survey IV) พบว่า มากกว่าร้อยละ 90 เด็กไทยก่อนวัยเรียน ได้รับโปรตีนมากกว่าเกณฑ์ที่แนะนำเกือบสองเท่า และมีข้อมูลการศึกษาทางระบาดวิทยาในประเทศอังกฤษ พบว่าเด็กอายุ  21 เดือน ที่ได้รับอาหารกลุ่มพลังงานสูงจากโปรตีน จะมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักและดัชนีมวลกาย ที่มากขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับความสูงที่เพิ่มขึ้น

                       พญ.กิติมา ยุทธวงศ์ กุมารแพทย์ และผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก บอกว่า เด็กเล็ก ที่ได้รับโปรตีนมากเกินไปจะเสี่ยงต่อภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน และเสี่ยงเป็นโรคในกลุ่ม NCDs ในวัยผู้ใหญ่ ส่วนเรื่อง ความสูง แม้ว่าโปรตีนจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อเพื่อการเจริญเติบโต แต่ความสูงคือการเติบโตของกระดูก ซึ่งโภชนาการสำคัญที่ส่งเสริมการเติบโตแข็งแรงของกระดูกคือแคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินดี

          แหล่งโปรตีนคุณภาพดีสำหรับเด็กเล็ก นอกจากเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ก็ยังมีนมและผลิตภัณฑ์นมรวมอยู่ด้วย การกินนมวันละ 2-3 แก้วหรือกล่องจะช่วยเติมเต็มโภชนาการที่เด็กได้รับไม่ครบถ้วนเพียงพอจากอาหารมื้อหลัก

                      นมสำหรับเด็กเล็กมี 2 ประเภท ได้แก่ นมวัว และนมดัดแปลงที่เติมสารอาหารซึ่งมีทั้งแบบผงและแบบยูเอชที โดยทั่วไป นมวัวมีโปรตีนสูงกว่านมเสริมสารอาหารสำหรับเด็กเล็กวัย 1-3 ขวบเกือบเท่าตัว

                              ดังนั้น หากอยากให้เด็ก ๆ ในการดูแลเติบโตอย่างมีสุขภาพดีก็ควรจัดโภชนาการให้เพียงพอและสมดุล ซึ่งคำแนะนำหลักการจัดอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญบอกไว้ว่า เด็กเล็กควรกินไข่วันละฟองและดื่มนมทุกวัน กินปลา หมู ไก่ สลับกันไป หรือกินเต้าหู้ทดแทนเนื้อสัตว์ในบางมื้อ และควรได้กินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงด้วย เช่น ตับ เลือด ไข่แดง รวมทั้งผักใบเขียวเข้ม สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อป้องกันภาวะซีดจากโลหิตจาง


 

Shares:
QR Code :
QR Code