เด็กเล็กที่เริ่มอ้วน ป้องกันได้

ที่มา : หนังสืออยากสุขภาพดี ต้องมี 3อ. สำหรับเด็กเล็ก


เด็กเล็กที่เริ่มอ้วน ป้องกันได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะพบเด็กอ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก สิ่งสำคัญในการป้องกันโรคอ้วนในเด็กคือ การปรับปรุงพฤติกรรมการกิน และกิจกรรมทางกายของเด็กให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ใช้ระยะเวลาและความอดทน


ในเด็กที่เริ่มอ้วนพ่อแม่ควรปฏิบัติ ดังนี้


1. เสียสละเวลาในการเตรียมอาหารที่เหมาะสม ยังคงเน้นให้อาหารครบ 5 หมู่ แต่ต้องลดหรืองดอาหารทอดและขนมหวาน รวมทั้งน้ำอัดลมและน้ำหวานต่าง ๆ


2. ฝึกเด็กให้กินอาหารครบ 3 มื้อ ให้นมจืดและผลไม้เป็นอาหารว่าง


3. พาลูกออกกำลังกาย หรือให้ลูกวิ่งเล่นกลางแจ้งสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง


4. ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ของลูกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว


5. ควรให้กำลังใจลูก เมื่อเขาปฏิบัติ และพัฒนาตนเองดีขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code