เด็กออทิสติก เป็นอัจฉริยะจริงหรือ?

ที่มา : มหัศจรรย์แห่งการอ่าน ฐานพลังการพัฒนาสมองและศักยภาพมนุษย์ โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.


เด็กออทิสติก เป็นอัจฉริยะจริงหรือ? thaihealth


แฟ้มภาพ


เราอาจเคยเห็นอัจฉริยะที่เป็นออทิสติกผ่านภาพยนตร์หลายเรื่อง ทำให้บางคนคิดและติดภาพว่าออทิสติกต้องเป็นอัจฉริยะทุกคน


แต่ในความเป็นจริงแล้วพบว่า มีเพียงเกือบร้อยละ 10 ของเด็กออทิสติกที่มีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัว โดยอาจเป็นอัจฉริยะเฉพาะด้าน หรือหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน และบางคนก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่เด็ก ในขณะที่บางคนต้องรอเวลา และโอกาสในการแสดงออก


สิ่งสำคัญคือ พ่อแม่หรือผู้ดูแลใกล้ชิดควรส่งเสริมความสามารถที่เด็กออทิสติกมีอยู่ ควบคู่ไปกับการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อจะได้ดึงศักยภาพในตัวเด็กออกมาใช้ได้เต็มที่ เพราะโดยส่วนใหญ่ เมื่อเด็กถูกระบุว่าเป็นออทิสติกแล้ว มักจะถูกมองข้ามเรื่องความเป็นอัจฉริยะและมุ่งแต่จะแก้ไขข้อบกพร่องของเขาเพียงอย่างเดียว ทำให้พ่อแม่อาจหมดกำลังใจได้ง่าย เนื่องจากมองเห็นแต่ปัญหา มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จึงควรส่งเสริมความสามารถในตัวลูก ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความสามารถพิเศษเสมอไป แต่เป็นสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ เช่น ส่งเสียงอะไรได้บ้าง พูดคำว่าอะไรได้บ้าง เล่นอะไรเป็นบ้าง ดูแลช่วยเหลือตัวเองในเรื่องอะไรได้บ้าง แล้วค่อยขยายความสามารถที่ทำได้เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำบ่อย ๆ ค่อย ๆ สอนเขาเพิ่มในเรื่องอื่น ๆ ที่เขาพอทำได้ นอกจากนี้การส่งเสริมให้เด็กได้เล่นของเล่นหรือทำกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ดนตรี กีฬา งานศิลปะต่าง ๆ หรือช่วยงานพ่อแม่ ก็จะยิ่งช่วยให้เด็กมีโอกาสแสดงความสามารถให้เห็นเพิ่มขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code