เด็กหายช่วงปิดเทอม แนะพ่อแม่ดูแลใกล้ชิด

          เด็กหายช่วงปิดเทอม แนะผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด


          เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2557 ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา เปิดเผยข้อมูลช่วงปิดเทอม จะมีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หายออกจากบ้านวันละไม่น้อยกว่า 3 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก เด็กสมัครใจหนีออกจากบ้าน แนะผู้ปกครองหมั่นพูดคุยกับเด็ก ให้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดช่องว่างภายในครอบครัว ป้องกันเหตุเด็กหนีออกจากบ้าน


/data/content/26219/cms/e_ahloqstwx349.jpg          ช่วงเดือนปิดเทอมขณะนี้ ในทุกวันมีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หายออกจากบ้านวันละไม่น้อยกว่า 3 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก เด็กสมัครใจหนีออกจากบ้าน โดยช่วงปิดเทอมเป็นช่วงที่พ่อแม่ไปทำงานตามปกติ  แต่เด็กหยุดอยู่บ้าน โอกาสในการอยู่คนเดียวตามลำพังหรือคลุกคลีกับกลุ่มเพื่อน จึงมีมากกว่าปกติ กิจกรรมยามว่างช่วงปิดเทอมของเด็กๆ อาจนัดแนะกันไปเที่ยวต่างจังหวัด ซึ่งแน่นอนว่าเด็กอาจไม่กล้าขออนุญาตผู้ปกครองไป จึงหนีไปเที่ยวโดยที่ไม่บอกพ่อแม่


          อีกส่วนหนึ่งเด็กไปพบกับเพื่อนต่างเพศในอินเตอร์เน็ตหรือศูนย์การค้า จึงนัดแนะเพื่อออกไปเที่ยวหรือพบกัน แล้วพากันหายออกจากบ้านไป เด็กหายในช่วงปิดเทอม มีแนวโน้มกลับบ้านได้เอง แต่จะอาจมีปัญหาตามมาหลังกลับบ้านแล้ว เช่น การตั้งครรภ์โดยไม่พึ่งไม่ประสงค์ การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเด็กอาจไม่อยากกลับไปเรียนหนังสืออีก


          แนวทางสำคัญในการป้องกันปัญหา ผู้ปกครองควรหมั่นพูดคุยกับเด็ก และทราบความเคลื่อนไหวของเด็กว่ามีกลุ่มเพื่อนสนิทเป็นใครบ้าง ต้องทราบพฤติกรรมการใช้อินเตอร์และโทรศัพท์ของเด็กว่าเด็กติดต่อพูดคุยกับใคร นอกจากนี้ ต้องให้เวลากับเด็กในการมีกิจกรรมในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์บ้าง เพื่อลดช่องว่างภายในครอบครัว


          แนวโน้มของเด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้าน เพิ่มสูงขึ้นทุกปี และเป็นอันดับหนึ่งของสาเหตุการหายออกจากบ้านของเด็กทุกประเภท ครอบครัวจึงเป็นทั้งต้นเหตุและเป็นได้ทั้งเกราะป้องกันในการไม่ให้เด็กหายออกจากบ้านครับ


          **ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code