เด็กสร้างสื่อ เสริมสุขภาวะทางเพศ

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club


เด็กสร้างสื่อ เสริมสุขภาวะทางเพศ thaihealth


พัฒนาสื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชน ในโครงการสื่อ สนุก สุขภาวะ เพิ่มพื้นที่สื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกในชุมชน


เด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้น โรงเรียนขนงพระ และ โรงเรียนปางแก จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมค่ายคนศิลป์ แต้มสีให้มีสุข เพื่อร่วมพัฒนาสื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชน ในโครงการสื่อ สนุก สุขภาวะ เพิ่มพื้นที่สื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกในชุมชน


ทั้งนี้ กลุ่มไม้ขีดไฟ ดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่ ต.ขนงพระ, หนองน้ำแดง, หนองสาหร่าย และปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code