‘เด็กรักดี’ กวนลูกอมช่วยเลิกเหล้า-บุหรี่

ที่มา : เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


'เด็กรักดี' กวนลูกอมช่วยเลิกเหล้า-บุหรี่ thaihealth


เรื่องพิษภัยของบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเราได้ฟังมาจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญหลายคน จนต้องมีการรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิกให้ได้มากที่สุด ซึ่งตั้งแต่ที่มีการรณรงค์กันมาพบว่าสามารถลดนักสูบ นักดื่ม ลงไปบ้าง แต่ยังไม่มากนัก


ฟังผู้ใหญ่พูดมามากแล้ว ลองมาฟังกลุ่ม "เด็กรักดี" จากโรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) จ.สมุทรสาคร นำ โดย ด.ญ.สุรัชนีย์ ไชยบำรุง ด.ญ.จันทร์ธิดา ชัยพิพัฒน์ และด.ญ.ปิยธิดา ทิพบุตร ซึ่ง จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ที่มักพบการตั้งวงก๊กเหล้ากันสม่ำเสมอ


แม้จะเป็นเพียงเด็กตัวเล็ก ๆ แต่ก็มีการศึกษา ค้นคว้าหาหนทางที่จะช่วยเหลือพ่อ แม่ และญาติ รวมถึงอย่างน้อยก็คือคนในชุมชนเดียวกันให้ใช้ชีวิตห่างไกลจากอบายมุขมากที่สุด เลยเกิดเป็น "ลูกอมหญ้าหมอน้อย"


น้องสุรัชนีย์ ให้ข้อมูลการทำลูกอมหญ้าหมอน้อย ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ฟังว่า หลังอบรมในโครงการของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บวกการเรียนรู้และได้รับคำแนะนำจาก ครูรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด และครูท่านอื่น ๆ ก็ทำให้ได้รู้จักกับ หญ้าหมอน้อย หรือที่เรียกกันว่า หญ้าดอกขาว


"พอรู้จักกับหญ้าดอกขาวพวกเราก็ศึกษาข้อมูลต่อจากอินเทอร์เน็ต เลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และค้นคว้าในห้องสมุด ก็พบว่ามีสารไนเตรทที่ทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นเกิดการชา ไม่รับรู้รสชาติ และก็พบว่ามีการเอามาทำเป็นยาช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ ก็เลยคิดเอามาทำเป็นลูกอมกัน"


น้องสุรัชนีย์ บอกว่า รสชาติดั้งเดิมของหญ้าดอกขาวค่อนข้างเฝื่อน เลยปรึกษากับคุณครูเพื่อพัฒนาสูตรให้กินง่าย ๆ อร่อย โดยการ ผสมมะนาว น้ำผึ้ง จนตอนนี้ออกมา มี 3 รสชาติ คือ 1.รสมะนาวน้ำผึ้ง 2.รสมะนาว 3.รสน้ำผึ้ง


ทั้งนี้ วิธีทำคือ เก็บหญ้าดอกขาวที่มีในชุมชนมาตากแดดให้แห้งแล้วนำมาต้มให้เดือด เคี่ยวให้งวด ลดไฟลงแล้วค่อย ๆ เติมกลูโคส ไซรัป หรือแบะแซลงไป กวนให้ละลาย เคี่ยวให้งวดในอุณหภูมิต่ำ ๆ แล้วค่อยเติมมะนาว น้ำผึ้งลงไป เทใส่แม่พิมพ์ ทิ้งให้เย็นก็จะได้ลูกอมเป็นก้อน ๆ


จากโครงการที่เด็กรักดี เหล่านี้ทำขึ้นมาและแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองและคนในชุมชน ประกอบความร่วมมือกันของชุมชน วัด โรงเรียน ถือว่าได้ผลดี มีคนที่สามารถลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงได้ จนนำมาสู่การคว้าประกาศนียบัตรการเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการปลอดอบายมุข


ทั้งนี้ ในตอนท้าย ครูรุ่งรัชนี ยังบอกด้วยว่าสิ่งที่เด็ก ๆ ได้ลงมือทำหากช่วยให้ผู้ใหญ่แม้เพียงคนเดียวที่สามารถลด ละ เลิกบุหรี่ หรือเหล้าได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ แต่ปรากฏว่าผลที่ได้ดีเกินคาด สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการลดจำนวนคนเสพอบายมุข คือการที่เห็นเด็ก ๆ กระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้า คิดสูตรลูกอม หรือแปลงเป็นอาหารอย่างอื่น ๆ มันสะท้อนถึงการรู้จักคิด และการตระหนักรู้ถึงอันตรายของเหล้า บุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code