เด็กมีเซ็กส์ ยิ่งห้ามยิ่งยุ ?

รายการ “คม ชัก ลึก” ทางสถานีโทรทัศน์เชั่นแชนแนล ตอน : เด็กมีเซ็กส์ ยิ่งห้ามยิ่งยุ ? 

น.ส.อลิน จารุอมรจิต ผู้เขียนบทความ ห้ามเด็กเอากันทำได้จริงไหมผู้ใหญ่ พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธุศรี เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูปการศึกษา น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และน.พ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิตร่วมแสดงความคิดเห็น

น.ส.อลิน กล่าวว่า เห็นการรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหยุดมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มเด็กนักเรียนซึ่งมีโอกาสเห็นภาพโปสเตอร์รณรงค์แล้ว กลับมีความเห็นว่าเป็นการมุ่งเน้นการรณรงค์ในเรื่องเก่าๆ ประเด็นที่มีความพยายามชูครั้งนี้ คือ ปัญหาตั้งครรภ์ ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาจึงมุ่งเน้นรณรงค์ไม่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ยังเรียนอยู่ ส่วนตัวคิดว่าหากผู้ใหญ่อยากจะมาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วยวิธีการห้าม เชื่อว่าไม่น่าจะประสบความสำเร็จ

น.พ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า พวกเรารู้ทั้งหมดว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีความต้องการอย่างไร การรณรงค์ในครั้งนี้พวกเราพยายามเจาะให้ตรงจุดของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากตัวเลขการสำรวจสถิติที่ออกมาพบว่าประเทศไทยมีอัตราการคลอดบุตรของแม่วัยใส หรือท้องในวัยเรียนมากกว่าถึง 1.3 แสนคนเฉลี่ยต่อชั่วโมงมากถึง 15 คน นี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น

พ.ท.พญ.กมลพพรรณ กล่าวว่า เีรื่องนี้น่าจะเป็นภาระของผู้ปกครองน่าจะมีความเหมาะสมกว่า ที่จะมุ่งไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน เรื่องการมีเพศสัมพันธ์จะต้องเริ่มรณรงค์กันตั้งแต่ในวัยเด็ก เรื่องนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขและสามารถเห็นผลได้ภายในระยะเวลาอันใกล้

น.ส.ณัฐยา กล่าวว่า การไปปิดกั้นสิทธิการรับรู้เกี่ยวกับเพศศึกษานั้น เห็นว่านั่นหมายถึงผู้ใหญ่กำลังต้องการให้เด็กและเยาวชนของเรามีชีวิตทางเพศที่มีความปลอดภัยใช่หรือไม่ดังนั้นเราต้องการให้เด็กและเยาวชนของเรามีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัย สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือนำขึ้นมาใช้ในสภาวะล่อแหลมได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก        
Shares:
QR Code :
QR Code