เด็กนอกกะลา สร้างแกนนำผ่านละครหุ่นกะลา

ที่มา : แฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


ภาพประกอบจากแฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


เด็กนอกกะลา สร้างแกนนำผ่านละครหุ่นกะลา thaihealth


วิถีชุมชนท่ามะพร้าว สร้างชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 3-6 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านไร่สุขสันต์” และโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ “เด็กนอกกะลา” สร้างแกนนำ ผ่านละครหุ่นกะลา


ที่โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ : กับกิจกรรมสร้างสุขด้วยกะลา เริ่มต้นก้าวแรก..สร้างสุขด้วยกะลา ด้วยกิจกรรมสร้างสุขด้วยกะลา เริ่มต้นวันแรกด้วยการชวนเด็กๆ ทำความรู้จักกับมะพร้าวให้มากขึ้น หลังจากนั้นชวนมาสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะสร้างเป็นตัวละครกะลากันต่อ ความสุขจากกะลากำลังเริ่มต้น..

Shares:
QR Code :
QR Code