เด็กที่เจ็บป่วย คือ ผู้ใหญ่ที่เจ็บปวด

‘บาดแผล-ความรุนแรง-ความเจ็บปวด’ ที่อาจมองไม่เห็นในวัยเด็ก นำสู่เด็กที่เจ็บป่วย ส่งต่อเป็นผู้ใหญ่ที่เจ็บปวด

Shares:
QR Code :
QR Code