เด็กกะเหรี่ยง 68% อุ้มผางมีตะกั่ว

แพทย์เผยเด็กกะเหรี่ยงใน อ.อุ้มผาง 68% พบสารตะกั่วสูงเกินปกติ

เด็กกะเหรี่ยง68%อุ้มผางมีตะกั่ว

น.พ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผอ.ร.พ.อุ้มผาง จ.ตาก กล่าวว่า ขณะนี้เกิดปรากฏการณ์เด็กกะเหรี่ยงใน อ.อุ้มผาง ร่างกายปนเปื้อนสารตะกั่วในปริมาณสูง ถือว่าเป็นอันตรายมาก โดย ร.พ.อุ้มผาง สำนักงานสาธารณสุข จ.ตาก สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวด ล้อม กรมควบคุมโรค และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ตรวจสอบหาสารตะกั่วในเด็กอายุ 1-8 ขวบ จำนวน 400 คน พบว่าเด็กร้อยละ 68 มีสารตะกั่วสูงเกินค่าปกติ ขณะที่ค่าปกติอยู่ที่ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร โดยพบว่า 12 คนในจำนวนดังกล่าว มีค่าตะกั่วสูงราว  50-60 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร เป็นค่าตะกั่วที่จำเป็นต้องรักษาทันที ไม่เช่นนั้นจะเกิดพิษเฉียบพลัน และยังพบว่าร้อยละ 28 มีผลต่อการพัฒนาสติปัญญา หรือสมองทึบ

น.พ.วรวิทย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบล่าสุดทราบสาเหตุการปนเปื้อนแล้ว โดยพบว่าภาชนะประกอบอาหารที่ชาวกะเหรี่ยงนำมาใช้เป็นพวกหม้อแขก พบสารตะกั่วปนเปื้อนจริง ตั้งแต่ 360-890 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากค่าปกติต้องเป็นศูนย์ ภาชนะดังกล่าวนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทาง ร.พ.เห็นควรออกประกาศเตือนชาวบ้านใน อ.อุ้มผาง และพื้นที่ใกล้เคียงให้ระวัง

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code