เดิน-วิ่ง เขาชะโงก สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็นประธาน คนรักสุขภาพร่วมแข่งขันคับคั่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการแข่งขัน “เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 56” ครั้งที่ 19  ทรงพระดำเนินระยะทาง 1.8 กม. ประชาชนร่วมงานเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพคับคั่งกว่า 2,000 คน

วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) อ.เมือง จ.นครนายก พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการแข่งขัน “เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 56” ครั้งที่ 19 จัดโดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ภายใต้แนวคิด “ลดพุงลดโรค” โดยมี พลตรี โกญจนา ศุกระเศรณี เสนาธิการโรงเรียนนายร้อย จปร. คณะผู้บริหาร สสส. นำโดย ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม  ที่ปรึกษากองทุน สสส. นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการกองทุน สสส. เฝ้าฯ รับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนิน ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร จากนั้นพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันฯ ในลำดับที่ 1- 5 ของทุกประเภทการแข่งขัน และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ

ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าวว่า การจัดแข่งขัน “เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 56″ จัดขึ้นเป็นปีที่ 19  ภายใต้แนวคิด “ลดพุงลดโรค” เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป รวมถึงนำรายได้จากการแข่งขันทูลเกล้าฯ ถวาย  พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าวต่อว่า การแข่งขัน “เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 56” แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ระยะทาง 32 กิโลเมตร, ระยะทาง 16 กิโลเมตร, ระยะทาง 10 กิโลเมตร, วิ่งครอบครัวระยะทาง 3 กิโลเมตร  และเดิน 2 กิโลเมตร โดยการจัดการแข่งขันในปีนี้ มีผู้ลงทะเบียนแข่งขันกว่า 2,000 คน

ทั้งนี้การจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. -1 ธ.ค. ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาวะสุขภาพ การจัดนิทรรศการและการให้บริการนวดแผนไทย กิจกรรมรถไฟนำเที่ยว โรงเรียน จปร. กิจกรรมจักรยานแรลลี่ การแสดงหัสดนตรีของนักเรียนนายร้อยและศูนย์เยาวชน ร.ร.จปร. การแสดงและสาธิตการออกกำลังกายจากชมรมสร้างเสริมสุขภาพใน จ.นครนายก ชมรม To Be Number One และสมาชิกศูนย์เยาวชน ร.ร. จปร. เป็นต้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

Shares:
QR Code :
QR Code