เดิน – วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8

ที่มา : มูลนิธิหัวใจอาสา


เดิน – วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8 thaihealth


มูลนิธิหัวใจอาสา และองค์กรภาคีเครือข่าย ชวนเดิน – วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8


ด้วยมูลนิธิหัวใจอาสา และองค์กรภาคี อันได้แก่ สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส, กลุ่มบริษัทพรีเมียร์, บริษัทอินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทร่วมทุนชนบท จำกัด, มูลนิธิยุวพัฒน์, มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย  มูลนิธิกองทุนไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย  ได้ร่วมกัน จัดงาน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8”  ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561  ระหว่างเวลา เวลา 04.30 – 10.00 น.  ณ  บริเวณสวนป่ารักน้ำสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ และใช้เส้นทางเดินวิ่ง รวม 3 สวน ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ


เดิน – วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8 thaihealth


เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ และโรคอ้วน


เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เห็นคุณค่าและมีหัวใจอาสา ที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และการช่วยเหลือ หรือให้ หรือแบ่งปันต่อผู้อื่น ด้วยจิตใจของความเป็นเพื่อนมนุษย์ผู้ปรารถนาดี และให้เกียรติให้ความเคารพต่อกันและกัน


เดิน – วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8 thaihealth


ภายในงานมีบูธกิจกรรมจากภาคีเครือข่าย อาทิเช่น บูธนวด บูธกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน คือ การให้และการแบ่งปัน  โดยสนับสนุนให้ทุกคนได้มีส่วนในการแบ่งปัน  โดยการนำสิ่งของมือ 2 ที่ยังคงสภาพดี แต่ไม่ใช่งานแล้วมามอบให้กับร้านปันกัน เพื่อแปลเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เด็กผู้ยากไร้ 


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ สมัครเข้ามาได้ที่  http://bit.ly/RunforloveVHF  ราคาการสมัคร 400 บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อ สอบถาม  โทร  087-0100770  , 085-9000389  ราคาการสมัคร 400 บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


เดิน – วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8 thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code