เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8

featured

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย มูลนิธิเพื่อคนไทย องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8” (Run for Love “Love is sharing”) โดยใช้เส้นทางเดิน-วิ่ง 3 สวน ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักร กทม. โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิหัวใจอาสา ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. นายประสาร จิรชัยสกุล ประธานสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ซึ่งมีนักวิ่งให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และในปีนี้มูลนิธิหัวใจอาสาได้สนับสนุนให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวจึงจัดให้มีการเดิน – วิ่ง แบบกลุ่มครอบครัวขึ้น พร้อมกับกิจกรรมการนำสิ่งของที่ตนเองไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังมีคุณค่า นำมาร่วมบริจาคที่ “ร้านปันกัน” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จะนำรายได้ทั้งหมดไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/Jt4bXi

Shares:
QR Code :
QR Code