เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 57

featured

เมื่อเวลา 05.00 น. เมื่อวันที่ 2 พฤษจิกายน 2557 ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) อ.เมือง จ.นครนายก จปร.ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “เดินวิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 57” ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “ลดพุง ลดโรค” เพื่อชวนคนไทยออกกำลังกาย ด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ในการนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการแข่งขัน “เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 57” ครั้งที่ 20 สำหรับการจัดแข่งขันครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1y1GYIK

Shares:
QR Code :
QR Code