เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2566 ครั้งที่ 22

วิ่งสมาธิ

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่สวนสราญรมย์ กรุงเทพฯ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี เน้นมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ผ่านการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2566” ครั้งที่ 22 ภายใต้แนวคิด “การวิ่งกับการพัฒนาสมาธิ” ที่บูรณาการการมีกิจกรรมทางกายไปพร้อมกับการบริหารจิตด้วยสมาธิ ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายช้าๆ มีสติให้เกิดสมาธิเป็นการเรียนรู้อย่างง่าย มุ่งเป้าเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกาย รวมถึงลดละ อบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชาช่วงวันวิสาขบูชานอกจากกิจกรรมเดิน-วิ่ง ยังมีการทำบุญ รับศีล ฟังธรรม และเวียนเทียน โดยจะจัดขึ้นพร้อมกัน 80 สนามทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=337653

Shares:
QR Code :
QR Code