เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ ถือศีลห้าละอบายมุข

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ ถือศีลห้าละอบายมุข thaihealth


แฟ้มภาพ


นักวิ่งร่วม “งานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2560” ทั่วประเทศรวมกว่า 50,000 คน ตั้งใจปฏิบัติบูชา เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมี “สติ” สร้างสุขภาพดีทั้งกาย-ใจ


เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และเครือข่ายชมรมเดิน-วิ่ง สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพือสุขภาพไทย ส่วนภูมิภาค จัดงานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 โดยมีดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายธัชพล จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมส่วนกลาง ราว 4,000 คนและมีประชาชนเข้าร่วมงานที่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 50,000 คน ใน 80 สนามวิ่ง 57 จังหวัด


เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ ถือศีลห้าละอบายมุข thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสสส. กล่าวว่า งานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุขจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 16 โดยสสส.ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทยจัดขึ้น นับว่าประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง โดยในปี 2559 มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 65,000 คน จาก 90 สนามทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 89.6 เห็นด้วยว่า ช่วยให้ตนเองสามารถนำการปฏิบัติสมาธิมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ร้อยละ84.1 เห็นด้วยว่า ช่วยให้ตนเองมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ร้อยละ 83.5 เห็นด้วยว่า ช่วยให้ตนเองเกิดความตั้งใจในการปฏิบัติบูชา ทำความดี ในวันวิสาขบูชา และในชีวิตประจำวัน ดังนั้นโครงการฯนี้จึงมีความสอดคล้องกับการทำงานของแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ของสสส.ที่มุ่งให้คนไทยมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตใจที่ดี เป็นการส่งเสริมการเพิ่มอัตราการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันที่เพียงพอ และทำให้มีทัศนคติและค่านิยมสนับสนุนกีฬาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่


เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ ถือศีลห้าละอบายมุข thaihealth


ด้าน นายธัชพล จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจร่วมใจถวายเป็นพุทธบูชา วิ่งด้วยสมาธิ สติสัมปชัญญะ โดยผู้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ทั้งระยะ 5 และ 10 กิโลเมตร มีประมาณ 4,000 คน ถือเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีกิจกรรมทางกาย ออกกำลังและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่เน้นการแข่งขัน บูรณาการเข้ากับการฝึกสมาธิขณะเดิน หรือ วิ่ง รวมถึงการทำบุญ รับศีล ฟังธรรม และเวียนเทียน โดยในแต่ละปีมีผู้สนใจมาร่วมเดินวิ่งสมาธิจากทั่วทุกภูมิภาครวมหลายหมื่นคน ทำให้เห็นว่านอกจากการวิ่งเพื่อสุขภายกายที่ดีแล้ว นักวิ่งยังให้ความสนใจในการฝึกฝนจิตใจไปพร้อมๆ กัน ยิ่งส่งผลดีทำให้การวิ่งให้ร่างกายและจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน สำหรับในปีนี้โครงการจัดงานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา จัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิ่งสมาธิ เช่น การเสวนาการเจริญสติกับกิจกรรมทางกาย การจัดการอบรมเดิน-วิ่งสมาธิสำหรับแกนนำภูมิภาคต่างๆ กิจกรรมรณรงค์วิ่งสมาธิ Bogie 99 ค่ายเจริญสติเตรียมความพร้อมก่อนวิ่ง สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อที่ระลึกของงานเดินวิ่งสมาธิที่ออกแบบอย่างสวยงาม พร้อมกระเป๋าที่ระลึกด้วย


เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ ถือศีลห้าละอบายมุข thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code