เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้าลดละอบายมุข

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้าลดละอบายมุข thaihealth


เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้าลดละอบายมุข"


เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวทุ่งสง กำหนดจัดกิจกรรม "เดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้าลดละอบายมุข" เนื่องในวันวิสาขะบูชา วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ บริเวณจุดสตาร์ทสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวนหลวง ร.5) ไปยังวัดท่าแพ ระยะทางรวม 3.5 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดิน-วิ่งและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ โดยนำหลักการเจริญสติมาประยุกต์ใช้กับการวิ่งและการดำเนินชีวิต รวมถึงเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติบูชาทำความดีในวันวิสาขบูชาและในชีวิตประจำวันโดยไม่เน้นการแข่งขันรวมถึงการทำบุญรับศีลฟังธรรมและเวียนเทียน


จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวทุ่งสงหรือบริเวณใกล้เคียงร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้าลดละอบายมุข" ในวันวิสาขบูชาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่าสมัคร 200 บาท รับเสื้อเดิน-วิ่งฯ 1 ตัว รับพระพุทธเมตตา 1 องค์ รับประทานอาหารเช้าฟรีหลังเข้าเส้นชัย 


ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง หมายเลขโทรศัพท์ 0-7541-1515 พร้อมทั้งร่วมเวียนเทียน ณ บริเวณวัดท่าแพ พร้อมทั้งขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวทุ่งสงทุกท่านคิดดี พูดดี ปฏิบัติดี เข้าวัดฟังธรรม เจริญสมาธิ เวียนเทียน ลดละเลิกอบายมุข เว้นการกระทำอันเป็นการทรมานสัตว์ ร่วมใจถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขะบูชาต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code