เดิน วิ่งสมาธิวิสาขะ พุทธบูชา 2557

          สสส. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเดิน วิ่งสมาธิวิสาขะ พุทธบูชา 2557


/data/content/24151/cms/e_iklruvwxz136.jpg


          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและองค์กรชาวพุทธทั่วประเทศจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2557 ณ ท้องสนามหลวง


          นอกจากนี้ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 ยังมีกิจกรรม "เดิน วิ่งสมาธิวิสาขะ พุทธบูชา" ซึ่งประกอบด้วย การเดิน 2 กิโลเมตร และการวิ่ง 10 กิโลเมตร พร้อมด้วยการรับศีล ฟังธรรม และการเวียนเทียน รอบมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ณ บริเวณท้องสนามหลวง


          ผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน Sathavorn Running Club ดูรายละเอียดได้ที่ http://on.fb.me/1nOUXQq


          ส่วนกิจกรรมในต่างจังหวัด ปีนี้มีสนามวิ่งทั้งหมด 101 สนาม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ประธานภาค  โดยมีรายละเอียด ดังนี้


/data/content/24151/cms/e_dejkquvwz347.jpg  


 


 


ที่มา : นิตยสาร Thai Jogging


 

Shares:
QR Code :
QR Code