เดิน-วิ่งการกุศล 100 ปี เบญจมเทพอุทิศฯ

ที่มา : แฟนเพจ Phetchaburi News


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Phetchaburi News


 


เดิน-วิ่งการกุศล 100 ปี เบญจมเทพอุทิศฯ thaihealth


โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล 100 ปี 


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.00 น. ที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชน ร่วม 2,000 คน เข้าร่วมงาน เดิน-วิ่งการกุศล 100 ปี กิจกรรมในงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเดินการกุศล ระยะทาง 2 กิโลเมตร ประเภทฟันรัน, ฟันรันแฟนตาซี และฟันรันครอบครัว 3 คน ระยะทาง 4.4 กม. โดยผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลและนักกีฬาในแต่ละช่วงอายุทั้งชาย-หญิงอันดับ 1- 5 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ รวม 65 ถ้วย, ประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กม. ทั้งนี้ ผู้เข้าเส้นชัย 600 คนแรก จะได้รับเหรียญรางวัล และนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ OVER ALL มินิมาราธอน รวม 2 รางวัล


นางระวีวรรณ น้อยสำราญ นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมเทพอุทิศฯ จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เดิมชื่อ "โรงเรียนสตรีเพชรบุรีเบญจมเทพอุทิศ "ก่อตั้งในสมัย มหาอำมาตย์ตรี พระยาเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดในขณะนั้น เมื่อสร้างโรงเรียนแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า “เบญจมเทพอุทิศ” โรงเรียนสตรีเพชรบุรีเบญจมเทพอุทิศ เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 1 สิงหาคม 2460 จากนั้นในปี 2499 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี” ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีวิสัยทัศน์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เน้นให้ผู้เรียนเป็นนักคิด นักปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และรู้จักหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากลต่อไป


เดิน-วิ่งการกุศล 100 ปี เบญจมเทพอุทิศฯ thaihealth


นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานเปิดงาน ได้กล่าวแสดงความยินดีว่า ในปีนี้โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี มีอายุครบ 100 ปี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครองและครู และกลุ่มสายใยครูเก่าชาวเบญจม์ กำหนดจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล 100 ปี เบญจมเทพอุทิศ นับเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพสานต่อนโยบายรัฐบาลแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอีกด้วย


สำหรับกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี ภาคเช้าจัดเดินวิ่งการกุศลเพื่อจัดหารายได้สมทบ ทุนสร้างอาคาร 100 ปี เบญจมเทพอุทิศฯ ภาคบ่ายและภาคค่ำยังมีกิจกรรม ร้อยสัมพันธ์เบญจมเทพอุทิศ มีการแสดงเพลงฉ่อย นิทรรศการอาคารวิทยาศาสตร์ 100 ปี และการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งชม VTR 100 ปี ร้อยดวงใจเบญจมเทพอุทิศ, ขบวนอัญเชิญพระเกี้ยว 100 ปี, การแสดงชุด 1 ศตวรรษเบญจมสัมพันธ์, การแสดงดนตรีวง Big Band, วงขับร้องประสานเสียง, วงดนตรีไทย, วงเครื่องสาย, วงโยธวาทิตของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

Shares:
QR Code :
QR Code