เดินหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิชุมชน

ที่มา : เดลินิวส์


เดินหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิชุมชน thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.เดินหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิชุมชนเมือง ลดการแออัดในโรงพยาบาล


ที่ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภาพรวมหน่วยบริการปฐมภูมิเขตชุมชนเมือง ซึ่งมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ


พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง ผอ.รพ.ขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) โรงพยาบาลขอนแก่น และ นพ.นิทิกร สอนชา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ขอนแก่น บรรยายสรุปผลการดำเนินงานศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โดย รพ.ขอนแก่น ดำเนินกิจกรรมในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ ร่วมกับ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จิตแพทย์ พยาบาลเวชกรรมสังคม พยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ และเชื่อมโยงการส่งต่อดูแลระดับสูงในโรงพยาบาลขอนแก่น


โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรด้านสวัสดิการทางสังคม งบประมาณและการพัฒนา เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ ครอบคลุมพื้นที่ประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านสวัสดิการทางเศรษฐกิจและสังคม


ดร.สาธิต รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามนโยบายลดการแออัดของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลขอนแก่น ดังนั้นจะต้องมีคลินิกรอบเมืองเพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาลขอนแก่น.

Shares:
QR Code :
QR Code