เดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล ๕ ลดละอบายมุข

featured

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่สวนวชิรเบญจทัศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ผ่านการจัดกิจกรรม เดินวิ่งสมาธิ ปีที่ 21 ภายใต้ชื่อ “เดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล ๕ ลดละอบายมุข ร่วมใจถวายเป็นพุทธบูชา วิ่งด้วยสมาธิ พิชิต โควิด-19” ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมทางกายด้วยการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมกับการบริหารจิตด้วยสมาธิผ่านกระบวนการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆ มีสติให้เกิดสมาธิเป็นการเรียนรู้อย่างง่าย เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนลดละ อบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/39r03Cp

Shares:
QR Code :
QR Code