‘เซ็นทรัลฯ’ มุ่งมั่นสู่องค์กรปลอดบุหรี่

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


'เซ็นทรัลฯ' มุ่งมั่นสู่องค์กรปลอดบุหรี่ thaihealth


แฟ้มภาพ


'เซ็นทรัลฯ'  มุ่งมั่นสู่องค์กรปลอดบุหรี่ ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร "ปลอดบุหรี่ 100% ภายใน 5 ปี"


ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท เซ็นทรัล จำกัด เปิดตัว "สมาพันธ์เครือข่ายเซ็นทรัลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนรายแรกของประเทศไทย ที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร "ปลอดบุหรี่ 100% ภายใน 5 ปี" พร้อมเข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน (Quit for King) หนึ่งในโครงการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข, ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย, มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย คลินิกฟ้าใส และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมผลักดันให้ตัวเลขผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยลดลง


'เซ็นทรัลฯ' มุ่งมั่นสู่องค์กรปลอดบุหรี่ thaihealth


สุพัตรา จิราธิวัฒน์ กล่าวว่า ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขชี้ว่าในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีจำนวนประชากรเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่กว่า 50,000 รายต่อปี ยังไม่รวมผู้เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง กลุ่มเซ็นทรัลฯ ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เปิดตัวโครงการ "สมาพันธ์เครือข่ายเซ็นทรัล เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่"  โดยมีเป้าหมายรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรลดปริมาณการสูบบุหรี่ รวมทั้งเลิกบุหรี่อย่างถาวร และหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยการหากิจกรรมอื่นทดแทน อาทิ กิจกรรมจากสโมสรกีฬาเซ็นทรัล ซึ่งผลที่ตามมา คือ บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ลดอัตราการเจ็บป่วยที่ เป็นผลจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคหัว ใจ โรคเส้นเลือดในสมอง โรคถุงลมโป่งพอง


"ปัจจุบัน กลุ่มเซ็นทรัลฯ มีพนักงานที่สูบบุหรี่ 5,756 คน วิธีการที่จะรณรงค์ให้พนักงานเลิกบุหรี่ "เราไม่ห้าม…แต่เราห่วง" และมีการให้กำลังใจแก่กัน โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ตรวจและให้ยาบำบัดจากคลินิกฟ้าใส การให้รางวัลจูงใจกับคนที่ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ รวมทั้งใช้ "กลุ่มคนเซ็นทรัลพันธุ์ฮีโร่" คือพนักงานที่เลิกบุหรี่ได้แล้วมาเป็นบุคคลตัวอย่างในการเชิญชวน และเป็นผู้ช่วยในการขับเคลื่อนพลังมวลชนให้สังคมเห็นความสำคัญในการเลิกสูบบุหรี่ ที่กลุ่มเซ็นทรัลฯ ได้ถือปฏิบัติเป็นนโยบายอย่างต่อเนื่องเสมอมา"


ด้าน วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล ที่มีประสบการณ์คุณพ่อสูบบุหรี่และกว่าจะเลิกได้ก็สายไปแล้ว บอกว่าการที่คนคนหนึ่งจะเลิกบุหรี่ได้ ต้องเริ่มจาก ตัวเอง ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่น ครอบครัวมีส่วนสำคัญที่คอยเป็นกำลังใจให้ อย่าไปบังคับ ให้ชื่นชมหากเห็นว่าเลิกได้ทีละนิดนึงก็ยังดี ไม่ใช่คอยจับผิด การบอกให้คนเลิกสูบบุหรี่ต้องใช้จิตวิทยา เพราะลึก ๆ แล้วทุกคนรู้ดีว่าอันตรายอย่างไร การทำเพื่อคนที่เรารักเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ยอมเลิก ต้องหาเป้าหมายและความมุ่งมั่นของตัวเองให้เจอ การที่องค์กรตั้งกฎไม่ให้สูบบุหรี่ หรือจำกัดพื้นที่ คนในองค์กรนั้น ๆ ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แล้วคิดดูว่าจะไปสูบที่ไหน จากไม่ได้สูบ 1 ชั่วโมง เป็นครึ่งวัน พอนาน ๆ เข้าก็น่าจะช่วยให้เลิกได้แบบเนียน ๆ".

Shares:
QR Code :
QR Code