เช่ารถโดยสารสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เช่ารถโดยสารสาธารณะที่ได้มาตรฐาน thaihealth


แฟ้มภาพ


          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้บริการจากศูนย์เช่ารถที่ได้มาตรฐานและมีอุปกรณ์นิรภัยประจำรถ เลือกใช้บริการรถโดยสาร ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง พนักงานขับรถมีความพร้อมในการขับรถ หากเดินทางระยะไกลควรมีพนักงานขับรถ 2 คน เพื่อผลัดเปลี่ยนกันขับรถ เลือกนั่งในบริเวณที่ปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่โดยสารรถ หมั่นสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ ของพนักงานขับรถ หากมีอาการง่วงนอนควรให้จอดรถพักบริเวณที่ปลอดภัยหรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นขับรถแทน เพื่อลดความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ


          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ช่วงระยะเวลา 1 เดือน หลังวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางไปทำบุญทอดกฐินตามวัดในจังหวัดต่างๆ โดยเช่ารถโดยสารสาธารณะ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ โดยเลือกใช้บริการจากศูนย์เช่ารถที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพในการให้บริการ ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง รวมถึงทำประกันภัยคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุ รถและอุปกรณ์ประจำรถอยู่ในสภาพปลอดภัย ไม่ดัดแปลงสภาพรถ ไม่เพิ่มจำนวนเบาะที่นั่ง มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยครบถ้วน อาทิ เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง ประตูฉุกเฉิน เลือกใช้รถให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง หากเป็นเส้นทางลาดชันหรือคดเคี้ยว ไม่ควรใช้บริการ รถโดยสารสองชั้น เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พนักงานขับรถมีความพร้อมในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ มีความชำนาญเส้นทาง ไม่เสพสารเสพติด และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ กรณีขับรถระยะทางไกล ควรมีพนักงานผลัดเปลี่ยนกันขับรถ คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่โดยสารรถ เพื่อป้องกันการกระแทก หรือการกระเด็นออกจากรถเมื่อประสบอุบัติเหตุ หมั่นสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ หากมีอาการง่วงนอน มึนเมา ไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร ให้ตักเตือนหรือแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการนอนหลับขณะเดินทาง โดยประกอบกิจกรรมอื่นในระหว่างเดินทาง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้มีสติและช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ การเลือกเช่ารถจากศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ช่วงเทศกาลทอดกฐิน


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ