เช็กอิน…สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ

ที่มา : มติชนรายวัน 


เช็กอิน...สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ thaihealth


เเฟ้มภาพ


สธ.รณรงค์ ต้านเครียด จากโควิด-19 จัดแคมเปญ เช็กอิน…สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ


จากการที่ภาครัฐได้กำหนดมาตรการในการควบคุมโรค ประกอบกับความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเข้มข้น ทำให้สถานการณ์การระบาดของประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับจนอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมหลายด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และปัญหาต่อสุขภาพจิตของประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ ความเครียด ภาวะหมดไฟ โรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตสำคัญที่ต้องรับมืออย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ นพ.เกียรติภูมิ กล่าว


นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตปัญหา ตระหนัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการหมั่นสำรวจสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้าง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการสูญเสียได้อย่างทันท่วงที การสำรวจความรู้สึกตนเองจะช่วยทำให้ค้นพบความผิดปกติด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็วและรู้จักตนเองมากขึ้น พัฒนาทักษะการจัดการความเครียดด้วยตนเองในระยะถัดไป และการสอบถามความรู้สึกและหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คนรอบข้างที่กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตนั้น จะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยว ลดโอกาสในการเกิด ความเครียด ภาวะหมดไฟ โรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตายในระยะยาว จึงมีความจำเป็นที่กรมสุขภาพจิตจะต้องรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการสำรวจตนเอง และคนรอบข้างในสังคมเป็นวงกว้าง


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินรณรงค์โดยคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต โดยเริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุข จนถึงสถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมสำรวจจิตใจตนเองเพื่อป้องกันผลกระทบจากความเครียดในคอนเซ็ปต์ “เช็กอินสุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ” จากนั้นมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ความรู้สุขภาพจิตในและแนวทางการเช็คอินตนเองและคนรอบข้าง เพื่อป้องกันปัญหา ความเครียด ภาวะหมดไฟ โรคซึมเศร้า และการป้องกันการฆ่าตัวตาย

Shares:
QR Code :
QR Code