เชียร์บอลอย่างสนุก ไม่เพิ่มนักดื่มหน้าใหม่

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ 


ภาพประกอบจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่  และแฟ้มภาพ


เชียร์บอลอย่างสนุก ไม่เพิ่มนักดื่มหน้าใหม่ thaihealth


เชียร์บอลยูโร 2016 เลี่ยงเพิ่มนักดื่มหน้าใหม่ และผลกระทบต่อเยาวชน


เกมการกีฬาเป็นสิ่งที่ชื่นชอบของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะ “ฟุตบอล” กลายเป็นภาพของกีฬาเพื่อความสนุกสนานและเป็นการกีฬาที่มีผู้คนทั่วโลกต่างพากันชื่นชอบ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬานั้นได้ทำให้เกิดธุรกิจกีฬาที่ทำรายได้มหาศาลทั้งทีมฟุตบอล ผู้จัดงาน และแม้กระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างตัวผู้สนับสนุนกีฬาอย่างเป็นทางการ


ซึ่งเราจะเห็นภาพสิ่งเหล่านี้ได้ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 อาจจะบอกได้ว่าการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนี้ เป็นเรื่องของทีมฟุตบอลกับทุนขนาดใหญ่ ที่มีทรัพยากรงบประมาณในการสนับสนุน และสิ่งที่ได้กลับมานั้น คงหนีไม่พ้นจากกำไรจากการโฆษณาสินค้าหรือประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านกิจกรรมกีฬา โดยเฉพาะ สินค้าจากอุตสาหกรรมรมแอลกอฮอล์ที่ต่างพากันลงโฆษณาคั่นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 โดยพบว่า ทุกๆ 1 นาทีเราจะพบเห็นโฆษณาจากธุรกิจต่างๆ ร่วมถึงจาก บ.เหล้า เบียร์


นายวรากรณ์ ใจยา ตัวแทนเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้ทำการสำรวจข้อมูลกลุ่มแฟนกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาสถานการณ์ของเกมกีฬากับการสร้างนักดื่มหน้าใหม่ จำนวน 471 ชุดแบบสำรวจ พบว่าเยาวชนร้อยละ 70 เคยเข้าร่วมกิจกรรม ที่บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  ประเภทเครื่องดื่มที่สนับสนุนกิจกรรมเกมกีฬา ร้อยละ 71.8 เป็นบริษัทเบียร์ ร้อยละ 14.1 เป็นบริษัทน้ำดื่มจากธุรกิจแอลกออฮอล์ และร้อยละ 7.0 เป็นบริษัทเหล้า ส่วนรูปแบบการสนับสนุนที่พบ ร้อยละ 33.8 เห็นโลโก้สินค้าตราผลิตภัณฑ์ผ่านเสื้อนักกีฬา ร้อยละ 22.5 ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณรอบสนามกีฬา ร้อยละ 19.7 เห็นโลโก้ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าผ่านป้ายโฆษณา และบูทกิจกรรมภายในงาน และร้อยละ 12.7 บอกว่ามีการได้รับแจกน้ำดื่มจากกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย


นอกจากนี้ร้อยละ 62.9 ยังบอกอีกว่า การที่บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สนับสนุนกิจกรรมกีฬาจะกระตุ้นความอยากเชียร์บอลอย่างสนุก ไม่เพิ่มนักดื่มหน้าใหม่ thaihealthดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นประเภท เหล้าและเบียร์ พร้อมทั้งยังมีผู้คนที่เป็นแฟนทีมฟุตบอลหรือนักฟุตบอลจะทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปลี่ยนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากทีมด้วยตัวเองชื่นชอบร้อยละ 32.0 เช่น จากเดิมอาจจะนิยมดื่มเหล้าสี แต่เปลี่ยนมาดื่มเบียร์ หลังจากทีมที่ตัวเองชื่นชอบได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทแอลกอฮอล์


ในแบบสำรวจยังพบอีกว่า เยาวชนร้อยละ 31.1 จะนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับการชมการแข่งกีฬา นอกจากนี้ยังมีเยาวชนร้อยละ 28.2 และนิยมเล่นการพนันบอล ร่วมกับการชมการแข่งขันกีฬา ซึ่งทำให้เยาวชนหลายคนมีภาระหนี้สินและมีปัญหากับกลุ่มคนใกล้ตัวหรือเพื่อน เยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.1 ไม่เห็นด้วยที่บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาสนับสนุนกีฬา แต่หากมองในมุมของทีมแข่งขันกีฬามองกลุ่มธุรกิจหรือผู้สนับสนุนเป็นเพียงองค์กรที่ให้งบประมาณในการสนับสนุนหรืออัดฉีดทีมกีฬา จึงไม่ได้มองถึงเรื่องผลกระทบที่ตามมาหรืออาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่า


การสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆนี้ควรจะหมดไปจากการแข่งขันกีฬา เพราะว่าถ้าหากผู้สนับสนุนหลักเป็นหน่วยงานของรัฐแล้ว เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหลัก ก็จะไม่มีผลประโยชน์ซ้อนทับในเรื่องของรายได้หรือกำไรจากการลงทุน ซึ่งอาจจะลดการเกิดปัญหาในกรณี การพบเห็นสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านกิจกรรมกีฬาการโฆษณาแฝง และการหลีกเลี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงสินค้าหลัก ซึ่งสุดท้ายแล้วกลุ่มเด็กและเยาวชนจะกลายเป็นเหยื่อของขบวนการกีฬา และหากเราสามารถที่จะจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของกลุ่มเด็กและเยาวชนในกิจกรรมการกีฬาเหล่านี้ได้ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงอันตรายจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบต่อสังคมอีกมากมาย


ทั้งนี้ทางเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแสดงความห่วงใยและข้อกังวลไปยังแฟนฟุตบอลที่ชื่นชอบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูโร 2016 รอบไปถึงการแข่งขันกีฬาประเภทอื่น ช่วงเวลาอื่น ต้องมีความรู้และความเข้าใจ รวมไปถึงการรู้เท่าทันของโฆษณาแฝงจากกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจที่มาพร้อมกับการแข่งขันกีฬาเหล่านี้ ไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะตกไปเป็นเหยื่อของกระบวนการและนำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์และอาจจะเกิดผลกระทบทั้งระดับตนเอง สังคม และคนรอบข้างอีกด้วย


สอบถามเพิ่มเติม  เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 087-3024761 Email : [email protected] 

Shares:
QR Code :
QR Code