เชียงใหม่ ห่วงปชช.ป่วยโรคอาหารเป็นพิษโรคพยาธิฤดูหนาว

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เชียงใหม่ ห่วงปชช.ป่วยโรคอาหารเป็นพิษโรคพยาธิฤดูหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ห่วงประชาชนป่วยโรคอาหารเป็นพิษและ โรคพยาธิ แนะประชาชน รับประทานอาหารที่ปรุงสุกผ่านความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและพยาธิ ตามหลัก “กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ”


          นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาว โรคอาหารเป็นพิษ รวมทั้งโรคพยาธิยังคงพบในผู้ป่วยอยู่เป็นประจำ ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปปื้อนของแบคทีเรีย หรือรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของไข่พยาธิหรือตัวพยาธิ  การป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคพยาธิ ประชาชนต้องมีการเตรียมอาหารที่ปลอดภัย อาทิ เลือกอาหารที่สดสะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ให้สุกทั่วถึงก่อนรับประทาน หากเก็บอาหารที่ปรุงสุกไว้นานกว่า 2 ชั่วโมงควรเก็บไว้ในตู้เย็น อาหารที่ค้างมื้อหากจะนำมารับประทานต้องอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ล้างผักผลไม้ให้สะอาด ระมัดระวังการปนเปื้อนของแบคทีเรีย และเก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลง หนู หรือสัตว์อื่นๆ  ในส่วนของการเตรียมอาหารสำหรับเด็กทารกควรมีการระมัดระวังเป็นพิเศษและไม่ควรเก็บอาหารไว้ข้ามมื้อ


          ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนยึดหลัก “กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ”  โดยล้างมือให้สะอาด ทั้งก่อนปรุงและก่อนรับประทานอาหาร รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางเสมอ  และดื่มน้ำสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากสาเหตุของการเกิดโรคดังกล่าวได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code