เชียงใหม่ ผนึกกำลังขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์กรภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว ป๋าเวณีปี๋ใหม่มเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2554 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชาวล้านนา เทศกาลสงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ภายใต้คอนเซ็ป “ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ สุขก๋ายเย็นใจ๋ ไร้แอลกอฮฮล์”

เชียงใหม่ ผนึกกำลังขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัย

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสงกรานต์ปีนี้ว่า ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ 2554 ยังคงเป็นพื้นที่ที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเทศบาลมีมาตรการ ดังนี้ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เพื่อรณรงค์ให้ทราบว่า พื้นที่เล่นน้ำรอบคูเมือง เป็นโซนปลอดแอลกอฮอล์ จัดเจ้าหน้าที่ เดินตรวจตราอย่างละเอียดตามร้านค้า พร้อมทั้งตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์บริเวณพื้นที่รอบคูเมือง เนื่องจากคูเมืองเป็นเขตห้ามดื่มห้ามขายตามกฎหมาย

ซึ่งในปีนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ และทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลัง พร้อมจัดงานสงกรานต์ โดยเน้นกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมของล้านนา ตลอดจนการสืบสานคติความเชื่อของชาวล้านนา โดยจัดแสดงพระธาตุจำลองประจำปีเกิด 12 พระธาตุ มารวมไว้ ณ ลานประตูช้างเผือก เพื่อให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาตได้มีโอกาสศึกษาและซึมซับวัฒนธรรมของชาวล้านนา ทั้งนี้ได้นำวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบล้านนามาจัดแสดงไว้ ณ เกาะรอบคูเมือง

“นอกจากกิจกรรมดังกล่าว เทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเน้นย้ำการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย ซึ่งกำหนดเป็นพื้นที่สีขาว เพื่อการเล่นสงกรานต์ปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า และเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย ในช่วงเทศกาล และยังคงสืบทอดรูปแบบของล้านนา โดยรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป” นายกเทศมนตรีกล่าว

เชียงใหม่ ผนึกกำลังขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัย

พ.ต.ท.มนตรี  ภูมิสะอาด สวป.สำนักงานตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ กล่าวถึงมาตรการในช่วงสงกรานต์ว่า ตำรวจได้มีการจัดกำลังดูแลเรื่องการจราจร โดยจะออกมาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตั้งแต่เช้าโดยจะประชาสัมพันธ์ในรอบเช้าของวันงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่จะเคลื่อนขบวนแห่ผ่านถนนเส้นดังกล่าว  

“สำหรับการเตรียมงาน “ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ สุขก๋ายเย็นใจ๋ ไร้แอลกอฮฮล์” ในปีนี้ ก็จะมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เกี่ยวกับการห้ามขาย-ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้นการตรวจจับจริงเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนในเชียงใหม่จะทราบจากการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทางเทศบาล ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเพื่อจำหน่าย โดยไม่ให้เกิดการละเมิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 51 ทั้งนี้ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนงานเกี่ยวกับการห้ามจำหน่าย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะแล้ว และในวันสงกรานต์จะมีชุดตำรวจ เทศกิจของเทศบาล สรรพสามิตจังหวัดเชียงใหม่ออกประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจล่วงหน้าในช่วงเช้า ก่อนที่ช่วงบ่ายจะมีการตรวจจับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตลอดงานเทศกาล” พ.ต.ท.มนตรีกล่าว

เชียงใหม่ ผนึกกำลังขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัย

ด้านนายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีรากฐานของวัฒนธรรมล้านนาที่สืบทอดมายาวนานอย่างยั่งยืน บ่งบอกอัตลักษณ์รูปแบบของวิถีความเป็นอยู่ ด้วยการมีน้ำจิตน้ำใจ การแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนรำของชาวเชียงใหม่ที่อ่อนช้อยสวยงาม ล้วนมีเสน่ห์ แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ และตราตรึงประทับใจ ทำให้นักท่องเที่ยวได้มาดื่มด่ำในวัฒนธรรมนี้ ดังนั้นจึงไม่ควรนำวัฒนธรรมนี้มาทำให้เลือนหาย หรือนำไปสู่การปนเปื้อนของวิถีแห่งอบายมุข โดยเฉพาะแอลกอฮอล์ให้กลืนวัฒนธรรมดีงามให้เลือนหายไป ไม่ว่าเทศกาลหรือกิจกรรมต่างๆ ของชาวล้านนา เชียงใหม่

“การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปที่ไหนก็สามารถพบเห็นได้ทั่วไป อีกทั้งยังเป็นเหตุทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงมากมาย ทั้งนี้ไม่อยากให้สถานการณ์ในแบบนั้นสืบทอดต่อกันไปอีก จึงต้องสนับสนุนให้มีองค์กรหลายภาคส่วนมาร่วมกันปกป้องด้วยความหวงแหนในวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบล้านนา และร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวเมือง หรือนักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อให้เขามาสัมผัสสิ่งดีๆ และจดจำความเป็นเอกลักษณ์แห่งล้านนาของเชียงใหม่ตราบนานเท่านาน” นายมานพ กล่าว

ทางด้านเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกออล์ 7 สถาบัน นำโดย นายรักพงษ์ คำซาว กล่าวว่า ในปีนี้เยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกออล์ 7 สถาบันเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเข้าเชื่อมหน่วยงานต่างๆ โดยขอความร่วมมือ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานโครงการ “ปลอดเหล้า ปลอดภัย ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองปี 2554”

เชียงใหม่ ผนึกกำลังขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัย

โดยเยาวชนจะเน้นงานการณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมซุ้ม ภายใต้คอนเซ็ป “น้ำจาย สาดกระจาย ใส่ใจ ไม่มีแอลกอออล์” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีขาวในการเล่นน้ำแบบปลอดภัย โดยเริ่มจัดพื้นที่ต้นแบบคือบริเวณประตูท่าแพ ทั้งนี้มีนักศึกษาแต่ละสถาบันเข้าร่วม ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ม.เชียงใหม่, ม.แม่โจ้, มทร.เชียงใหม่, ม.นอร์ท เชียงใหม่, วิทยาลัยเทคนิค (สถาปัตฯ) สภาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่, กลุ่มเยาวชน m plus+, ภาคีเยาวชนฮักเชียงใหม่ และ กลุ่มดอกลมแล้ง 

แกนนำเยาวชน กล่าวต่ออีกว่า การจัดกิจกรรมเป็นแนวสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงการเล่นน้ำปลอดภัย และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์แบบล้านนา ซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งที่สามารถร่วมสนุกได้แบบไร้แอลกอฮอล์ ให้เข้าร่วมได้ทุกเพศ ทุกวัย และทั้งครอบครัว

“ส่วนขบวนรณรงค์ปีนี้ เน้นเรื่องของความเป็นล้านนาและการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดขบวนและเดินรณรงค์ที่ปราศจากเครื่องดองของเมา ซึ่งจัดให้มีการประกวดและมอบโล่รางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป” นายรักพงษ์กล่าว

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code