“เชียงใหม่”เปิดพลังเครือข่ายฯ ป้องกันอุบัติเหตุ

ทางถนนภาคเหนือ

“เชียงใหม่”เปิดพลังเครือข่ายฯ ป้องกันอุบัติเหตุ

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับจังหวัด หรือ สอจร. ภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อุบัติเหตุจราจร พลังเครือข่ายสู่ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน : partnership for decade of action for road safety”

 

          ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านป้องกันอุบัติเหตุของแต่ละจังหวัดในภาคกลาง พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานเด่นของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือแสดงบนเวที รวมทั้งการนำเสนอเทคนิคความรู้สำหรับการสร้างถนนปลอดภัย โดยมีสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเข้าร่วมมากกว่า 500 คน

 

          นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึง ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนว่า กรมป้องกันฯ เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักของกระทรวงมหาดไทยที่มีตัวชี้วัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน เป็นปัญหาของการเสียชีวิตที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทย และสร้างความสูญเสียต่อสังคมไทยจำนวนมากทุกปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

update: 11-08-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

Shares:
QR Code :
QR Code