เชียงใหม่ประกาศจัดงาน ยี่เป็ง(ลอยกระทง)ปี 62

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 


เชียงใหม่ประกาศจัดงาน ยี่เป็ง(ลอยกระทง)ปี 62  thaihealth


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2562 สืบสานคุณค่าวัฒนธรรม ศิลปะพื้นบ้าน สู่เมืองสร้างสรรค์


ที่ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน  สุวรรณอัมพา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้ดำรงอยู่ ตลอดเป็นการนำเสนอเชียงใหม่ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบถึงความภาคภูมิใจในการได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกในฐานะเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Chiang Mai Creative City Of Craft And Folk Art)


ซึ่งกิจกรรมภายในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ในปี 2562 นี้ ประกอบด้วย กิจกรรมต๋ามผางปะตี้ดส่องฟ้าฮักษาเมือง มีการฟ้อนบูชาผางปะตี้ด จากช่างฟ้อนกว่า 500 คน และจุดผางปะตี้ดรอบคูเมืองถวายเป็นพุทธบูชา กว่า 40,000 ดวง การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง การประกวดเทพี – เทพบุตรยี่เป็ง การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ และกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมทั่วเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการตกแต่งโคมไฟสีสันยี่เป็ง เพื่อเติมแต่งสีสันยามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่ให้สว่างไสว ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 จะมีขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


เชียงใหม่ประกาศจัดงาน ยี่เป็ง(ลอยกระทง)ปี 62  thaihealth


เชียงใหม่ประกาศจัดงาน ยี่เป็ง(ลอยกระทง)ปี 62  thaihealth


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ