เชียงรายหนุนอาหารปลอดภัย

เชียงรายหนุนอาหารปลอดภัย


เชียงรายหนุนอาหารปลอดภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดงานประกาศ วาระจังหวัดให้เป็น "เมืองเกษตรสีเขียวและเมืองอาหารปลอดภัย" ภายในงานพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีกล่าวสัมโมทนียกถาเรื่อง "เชียงรายเมืองเกษตรปลอดภัยในวิถีพุทธ"


นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผวจ.เชียงราย กล่าวว่า จากปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคในทุกวันนี้ มีสาเหตุจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณภาพและไม่ปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารของจังหวัดเชียงราย ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยใช้ศักยภาพของจังหวัดเชียงรายมุ่งสู่การเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย เมืองแห่งการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นต้นแบบการทำงานบูรณาการทุกภาคส่วนและสามารถขยายผลการขับเคลื่อนไปสู่พื้นที่อื่นๆ


นายกิตติ ทิศสกุล ผู้จัดการโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข กล่าวว่าเรากำลังสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต และสร้างผู้ซื้อคือ ร้านอาหาร เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และยังสร้างระบบตลาดสีเขียวให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้าและให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย และจะมีการตั้งกองทุนอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขเพื่อขับเคลื่อนโครงการอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และหวังว่าคนเชียงรายจะร่วมกันสร้างเมืองของตนเองให้เป็นเมืองสุขภาวะและเป็นต้นแบบของการทำงานบูรณาการร่วมกัน


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ