เชียงรายรณรงค์ ลดอุบัติเหตุบนถนนรับปีใหม่ 64

ที่มาและภาพประกอบ : เว็บไซต์แนวหน้า


 thaihealth


สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพบทบาทสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ที่ รร.แกรนด์วิสต้า เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย


นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม กล่าวว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นให้คิดเสมอว่าไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญหรือเวรกรรม แต่เกิดจากการกระทำที่ประมาท ขาดสติและสามารถป้องกันได้ โดยในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งเชียงรายเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของประเทศ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากพื้นที่มีเส้นทางที่เป็นภูเขา มีทางโค้งจุดเสี่ยงหลายจุด หากไม่ชำนาญทางหรือประมาท ก็จะเสี่ยงอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้


นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จนถึง ณ วันที่ 13 พ.ย. 2563 พบว่า จ.เชียงรายมีสถิติผู้บาดเจ็บ 12,024 ราย เสียชีวิต 266 ราย ขณะที่ต.ป่าตึง อ.แม่จัน ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานครั้งนี้ มีพื้นที่เสี่ยงทางโค้ง ขึ้นเขาและเกิดอุบัติเหตุบ่อย และหน่วยงานในพื้นที่มีการจัดการแก้ไขปัญหาที่ได้ผล จึงได้นำคณะสื่อและเครือข่ายลงพื้นที่เรียนรู้ร่วมนำเสนอข้อมูล


ทั้งนี้ อยากฝากข้อควรระวังในการขับรถขึ้นเขา-ลงเขา สิ่งที่ต้องรู้คือ 1.ขาขึ้น-ลงเขา ควรใช้เกียร์ต่ำตลอดเส้นทาง 2.ทางโค้งต้องระวังและลดความเร็วลง 3.ห้ามแซงเพราะถนนแคบไม่สามารถมองเห็นรถอีกฝั่งได้ชัดและไม่ควรแซงในเขตห้ามแซง 4.ควรแตะเบรกเป็นระยะเพื่อชะลอความเร็วรถ แต่อย่าแตะเบรกแช่ยาวเพราะจะทำให้เบรกไหม้และเบรกไม่อยู่ และ 5.ควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทาง


นายทรงพล ชีวินมหาชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ป่าตึง อ.แม่จัน กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้พยายามลดปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยติดตั้งกระจกโค้งในจุดเสี่ยงที่มองไม่ชัดเจน 50 จุด ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกะพริบในทางแยก ทางร่วม 12 จุด ติดตั้งกล้องวงจรปิด 4 จุด ตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล พร้อมกับอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการขับขี่ปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขและปรับปรุงจุดเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง


นายแดนชัย สำราญพงษ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม กล่าวว่า ถนนโค้งบ้านทุ่งต่าง ม.1 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน เป็นจุดเสี่ยงอันตรายบนทางหลวง 107 ตอนเมืองงาม-แม่จัน กม.227+950 เส้นทางราบสลับภูเขา มีทางโค้ง ถนน 2 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลาง มีความยาว 240 กว่ากิโลเมตร เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ปริมาณรถแต่ละวัน ส่วนใหญ่เกิดตอนกลางวันจากรถเสียการควบคุมข้ามช่องจราจรชนกับรถในทิศทางที่สวนมาหรือตกข้างทางเพราะใช้ความเร็วเกินกำหนดและไม่ชำนาญเส้นทาง ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขโดยติดตั้ง


ราวเหล็กลูกฟูก เปลี่ยนป้ายเตือนทางโค้งให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว และป้ายเขตชุมชน มีเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแถบชะลอความเร็ว และเส้นแถบลดความกว้างของช่องจราจรติดตั้งไฟกะพริบเตือน ตัดแต่งต้นไม้ข้างทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น


นายศักดิ์ดา ธานินทร์ สาธารณสุขอำเภอแม่จัน ระบุว่า อ.แม่จัน มี 11 ตำบล พบว่า 1 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่เกิดเหตุรวม 1,193 ครั้ง เสียชีวิต 31 ราย สาเหตุหลักจากขับเร็ว ดื่มแล้วขับและไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งนี้ เดือนธันวาคมจะเป็นช่วงที่เกิดเหตุค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการเดินทางกลับบ้านของคนในพื้นที่ และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ไม่ชำนาญทางและดื่มฉลองสังสรรค์แล้วขับรถ


น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า สสส.เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่ทำงานสร้างมาตรการความปลอดภัยทางทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ได้ขยายการทำงานลงถึงระดับอำเภอและตำบล มุ่งสนองนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภัยของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการสนับสนุนให้เกิดพลังชุมชน/ท้องถิ่น ร่วมขบวนการสร้างความปลอดภัยทางถนน ให้กับพื้นที่ตนเอง ซึ่งน่าจะทำให้ลดการตายได้ปีละกว่า 7,000 คน หากทุกท้องถิ่นทั้งประเทศขับเคลื่อนร่วมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ