เชิดชูสถานประกอบการ ต้นแบบสุขภาวะดี

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


เชิดชูเกียรติ 10 สถานประการสุขภาวะดี thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส. ผนึกกรมอนามัย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สถานประกอบการยอดเยี่ยม ในพื้นที่นำร่องการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่ ปลอดภัยดี, สุขภาพดี, งานดี และมีความสุข ตั้งเป้าดึงเป็นต้นแบบสร้างวัยทำงานสุขภาพดี ครอบคลุมทั้ง 39 ล้านคนทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยม ในพื้นที่นำร่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 packages เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เมื่อ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา


เชิดชูเกียรติ 10 สถานประการสุขภาวะดี thaihealth


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุน สสส. กล่าวว่า กลุ่มคนวัยทำงานทั่วประเทศกว่า 39 ล้านคน เป็นผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสุขภาพดี มีรายได้ดี อายุยืนยาว การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น กรมอนามัย และ สสส. ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2557 บูรณาการงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ ได้แก่ ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี (Smart and Healthy Worker) ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life Balance)


ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Smart and Healthy family) ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ (Smart Mom) ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว (Preretirement and Longevity Planning) ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome Management) ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy Foreigner Worker) ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free Living) ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และ ชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต (Safety and Good Environmental Workplace and Happy for Life)


เชิดชูเกียรติ 10 สถานประการสุขภาวะดี thaihealth


“สำหรับพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยม ในพื้นที่นำร่องการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 packages ในครั้งนี้ มีจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1. Toyo Seikan (Thailand) Co.,Ltd 2. Auto Alliance (Thailand) Company Limited 3. TAKEBE (THAILAND)CO.,LTD 4. บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด 5. โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ 6. บริษัท ไทย มาลายากลาส จำกัด 7. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


8. Sabina Public Company Limited 9. บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) และ 10. บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด ที่เป็นแบบอย่างของการสร้างเครือข่ายต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานไปทั่วประเทศ โดยเน้นสร้างการรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้อง สร้างความตระหนักและความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้คนวัยทำงานมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” นายอนุทิน กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code