เชิดชูคนหัวใจหิน ปี 59

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน


ภาพประกอบจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน


เชิดชูคนหัวใจหิน ปี 59 thaihealth


จ.พะเยา จัดเวทียกย่อง เชิดชู คนหัวใจหิน ปี 59 (งดเหล้าครบพรรษา)


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอเมืองพะเยา ได้จัดงานชื่นชม ยกย่องคนและชุมชนสู่เหล้า อำเภอเมืองพะเยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คนงดเหล้าครบพรรษา คนงดเหล้าต่อเนื่อง ชุมชนคนสู้เหล้าต้นแบบ และเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคต


โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพระเยา/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทั้งนี้ประธานในพิธีได้กล่าวให้กำลังใจให้ทำความดีให้กับพระบามสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดชฯ และให้รักษาศีลข้อ 5 ต่อไปอาจไปสร้างเครือข่าย กลุ่มขึ้นในตำบล หมู่บ้านเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย สงบสุขต่อไป


ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จำนวน700 คนประกอบไปด้วยบุคคลต้นแบบ และชุมชนต้นแบบ ดังนี้ 1.บุคคลต้นแบบ ประกอบไปด้วย คนร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา 1,121 คน คนร่วมลงนาม ที่งดเหล้าครบพรรษา 277 คน และคนงดเหล้าต่อเนื่องหรือคนต้นแบบ 176 คน 2. ชุมชนต้นแบบ ประกอบด้วย ร้านค้าที่ร่วมสมัครใจ งดจำหน่ายเหล้าเบียร์ทุกวันพระ จำนวน 202 ร้าน ร้านค้าตัวอย่าง ที่งดจำหน่ายเหล้าเบียร์ทุกวันพระ จำนวน 208 ร้าน และชุมชนคนสู่เหล้าต้นแบบ 15 หมู่บ้าน  ในการเครือข่ายต้องขอขอบคุณปลัดจังหวัดพะเยา นายอำเภอเมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา และชมรมกำนันผู้ใหญ่ เครือข่ายภาคีที่อยากเห็นสังคมพะเยาดีขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code