เชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “เสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน บัญชี ภาษี พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567”

เชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ "เสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน บัญชี ภาษี พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567"

สม้ครเข้าร่วมอบรมได้ที่

https://forms.gle/doUrVZp3JhqipEPm8

Shares:
QR Code :
QR Code